תעסוקה

הרחבת הזדמנויות תעסוקה, הכשרה מקצועית וקידום מקצועי הם אמצעים חיוניים בהתמודדות עם אתגרי עוני ואי-שוויון חברתי. מדיניות ושירותים חדשים משנים כיום את פני הדברים בקרב האוכלוסיות החלשות בישראל.

צוות תעסוקה במכון ברוקדייל הוא חלק אינטגרלי מן העשייה הלאומית הזאת.

נושאי מחקר מרכזיים לשנת 2019

 

צמצום פערים ושילוב אוכלוסיות מיוחדות בתעסוקה

  • מרכזי תעסוקה אינטגרטיביים לאוכלוסייה הערבית, ליוצאי אתיופיה, לאנשים עם מוגבלויות ולאוכלוסיית הפונים לשירותי הרווחה
  • שילוב נשים בהיי-טק

הכשרה מקצועית

  • מודלים חדשים להכשרה מקצועית של מבוגרים
  • התשואה להכשרה מקצועית

קידום תעסוקתי

  • קידום עובדים בשכר נמוך ואיכות התעסוקה (כולל בעלי משפחות)

נושאי רוחב

  • ההתמדה בתעסוקה והשכר של העובדים בישראל, ממועד כניסתם לשוק העבודה ועד לפרישתם.
  • התערבויות התנהגותיות לטיוב תעסוקתי

פיתוח נושאים מתודולוגיים

  • מדדים משותפים להשוואת האפקטיביות של תוכניות תעסוקה שונות