תעסוקה

בעשור האחרון התמקדה מדיניות התעסוקה בישראל בהעלאת שיעור התעסוקה. ואכן שיעור התעסוקה עלה, אבל בקרב נשים ערביות, גברים חרדים ואנשים עם מוגבלות הוא נשאר נמוך. כמו כן, על אף העלייה, השכר הממוצע והפריון לעובד בישראל נמוכים לעומת מדינות OECD ורמת אי-השוויון בהכנסות מעבודה גבוהה.

מדיניות התעסוקה בישראל לעשור הקרוב מתמקדת בהעלאת שיעור התעסוקה של אוכלוסיות היעד, בקידום התעסוקה של עובדים בשכר נמוך ובמיצוי ההון האנושי של העובדים ושיפורו באמצעות פיתוח כישורים והתאמתם לשינויים התכופים בשוק העבודה.

לצוות התעסוקה במכון ברוקדייל יש חלק משמעותי במאמץ הלאומי בתחום התעסוקה לשיפור הפריון במשק ולצמצום העוני ואי-השוויון: הוא מסייע לקובעי מדיניות בגיבוש ובטיוב של כלי מדיניות על בסיס מחקר עדכני ובקבלת החלטות מושכלת.

נושאי מחקר מרכזיים לשנת 2024

  • צמצום פערים ושילוב אוכלוסיות מיוחדות בתעסוקה
  • קידום וגיוון בתעסוקה
  • הכשרה מקצועית
  • שילוב כלים להערכה ולמדידה בתוכניות תעסוקה
תעסוקה Image

נושאי מחקר מרכזיים לשנת 2024

צמצום פערים ושילוב אוכלוסיות מיוחדות בתעסוקה
קידום וגיוון בתעסוקה
הכשרה מקצועית
שילוב כלים להערכה ולמדידה בתוכניות תעסוקה

צוות מחקר

פרסומים אחרונים