תעסוקה

ב-7 באוקטובר 2023 ישראל נכנסה למלחמה ששיתקה חלק ניכר משוק העבודה. למעלה מ-750 אלף עובדים, (שהם קרוב ל-20% מכוח העבודה) נעדרים מן העבודה, כ-270 אלף איש מהם גויסו בצו מילואים. קרוב ל-700 אלף עסקים ועצמאים חוו וחווים שיבושים וירידה ניכרת בפעילות העסקית. שוק העבודה בישראל נכנס למצב החירום כאשר מחד הוא יציב, שיעורי התעסוקה בו גבוהים והאבטלה נמוכה, אך מאידך קבוצות אוכלוסייה כמו נשים ערביות וגברים חרדים משולבות בתעסוקה בשיעורים נמוכים, ורבים מחבריהן הם בעלי מיומנויות נמוכות.

לאור זאת, מדיניות התעסוקה בישראל פועלת לוודא ששוק העבודה יישאר פעיל ככל האפשר בטווח המיידי, ובמקביל נערכת לצרכים החדשים שיעלו עם התפתחות מצב החירום. המיקוד הוא באיוש כוח האדם החסר בטווח המיידי והקצר, בבחינת העתודות לצמצום המחסור בכוח האדם ובבחינת ההכשרות הנדרשות לכך. ייתכן כי דווקא מצב החירום הקשה בפניו ניצבת מדינת ישראל, יהיה הזדמנות לשלב בשוק העבודה אוכלוסיות שייצוגן בו מצומצם, כמו גברים חרדים, נשים ערביות ומבוגרים מעל לגיל הפרישה המעוניינים להמשיך ולעבוד, ובשיפור המיומנויות של אוכלוסיות אלה.

צוות תעסוקה במכון ברוקדייל הוא חלק אינטגרלי מן העשייה הלאומית הזו, ותרומתו בעת החירום מכוונת לסיוע לגופים הממשלתיים בזיהוי הצרכים המיידיים בתעסוקה ובמקביל בבחינת המגמות והאתגרים החדשים של שוק העבודה ביום שאחרי המלחמה.

נושאי מחקר מרכזיים לשנת 2024

  • צמצום פערים ושילוב אוכלוסיות בתעסוקה
  • קידום וגיוון בתעסוקה
  • הכשרה מקצועית
  • התמודדות שוק התעסוקה עם מצב החירום
  • נושאי רוחב
תעסוקה Image

נושאי מחקר מרכזיים לשנת 2024

צמצום פערים ושילוב אוכלוסיות בתעסוקה
קידום וגיוון בתעסוקה
הכשרה מקצועית
התמודדות שוק התעסוקה עם מצב החירום
נושאי רוחב

צוות מחקר

פרסומים אחרונים