ברכה ברלין

חוקרת, צוות תעסוקה (חטיבת המערכות)

תעסוקה

חוקרת בצוות תעסוקה, מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, המכון למחקר חברתי יישומי המוביל בישראל.

ברכה ברלין עובדת במכון משנת 2022. תחומי המחקר העיקריים שלה הם: האוכלוסייה הבדואית בנגב, בדגש על חסמים ועמדות בתעסוקה, בחינת יעדים ומדיניות יעילה לשילוב בשוק העבודה.

לברכה תואר ראשון בפכ"מ מן האוניברסיטה העברית, והיא סטודנטית לתואר שני במדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית.

אפשר ליצור קשר עם ברכה בדוא"ל: [email protected]