השאלת ספרים מהספרייה אפשרית לעובדי מכון ברוקדייל והג'וינט בלבד.

מרבית הספרים ניתנים להשאלה לתקופה של חודש עם אפשרות הארכה. ניתן להאריך את תקופת ההשאלה באופן עצמאי באמצעות המחשב, או שיש לפנות לספרניות לביצוע ההארכה.

הוראות לגבי הארכת תקופת ההשאלה באופן עצמאי

ההוראות הבאות מסבירות כיצד ניתן להאריך את תקופת ההשאלה של ספרים מושאלים, באמצעות מערכת אלף.

לביצוע ההוראות יש להיכנס לקטלוג של הספרייה ואז לבצע את הפעולות הבאות:

 1. הקש: ק מס' תעודת זהות שלך (9 ספרות)
 2. יש להשאיר רווח בין ק ומס' תעודת הזהות.
 3. הקש: אר מס' הפריט שברצונך להאריך. יש להשאיר רווח בין אר ובין מס' הפריט
 4. הארכה בוצעה – אם תאריך ההחזרה השתנה – הארכה בוצעה
 5. הארכה לא בוצעה – אם התקבלה ההודעה הבאה: "הארכת פריטים לא בוצעה בגלל הגבלת קורא (איחור, רישום שפג תוקפו). סימן שאין באפשרותך לבצע את ההארכה באופן עצמאי ועליך לפנות לספרניות.

כתבי עת ניתנים להשאלה למשך יומיים בלבד ולצורכי עבודה רק בתחומי הבניין.

חשוב מאוד!

 • להחזיר את הספרים וכתבי עת מיד עם תום השימוש בהם.
 • להקפיד לעדכן את צוות הספרייה כאשר ספר או כתב עת המושאל על ידכם מועבר למישהו אחר בצוות. רישום מדויק מונע מצב בו ספרים וכתבי עת הולכים לאיבוד.

 

 

נוהל השאלת ספרים

נוהל השאלת ספרים כולל את הכללים להשאלת ספרים בספריית מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.  מטרת הנוהל היא להסדיר את הארגון והמעקב אחר הספרים בספרייה, כך שיהיו זמינים עבור הקוראים המעונינים בהם.

חשוב מאוד לקרוא את הנוהל ולהקפיד על יישומו כדי לאפשר מתן שירות יעיל.

 • זכות ההשאלה
 • תקופת ההשאלה
 • הארכת ספרים
 • הארכת משך ההשאלה של ספרים
 • הזמנת ספר מושאל
 • השאלה בינספרתית
 • השאלה עצמית בספריות נוספות
 • החזרת ספרים
 • קנסות
 • שירותי צילום

 

זכות ההשאלה

הקוראים הבאים זכאים לשאול ספרים מהספרייה:

 1. ראשי אגפים, ראשי יחידות, חוקרים בכירים 15 ספרים
 2. חוקרים,עוזרי מחקר, מנהלי תוכניות 15 ספרים
 3. שאר עובדי מכון ברוקדייל והג'וינט 10 ספרים

 

תקופת ההשאלה

תקופת השאלת הספרים הינה כדלקמן:

עובדי מכון ברוקדייל והג'וינט – חודש

תקופת השאלה של כתבי עת:

עובדי מכון ברוקדייל והג'וינט – יומיים בלבד – לצורכי עבודה ובתחומי הבניין.

 

הארכת ספרים

ניתן להאריך את הספרים בספרייה באמצעים הבאים:

 1. בטלפון: 02-6557490
 2. דרך מערכת אלף (באופן עצמאי. הוראות להארכה באופן עצמאי יש לראות כאן)
 3. פעמים בשנה ישלח מכתב לעובד שמחזיק ספרים מעבר לזמן ההשאלה, במכתב יפורטו הספרים הנמצאים אצל הקורא מעבר לזמן ההשאלה. השואל יחזיר את המכתב עם הערה לצד כל ספר, (להאריך, לא הושאל עלידי, הלך לאיבוד ועוד).

 

הארכת משך ההשאלה של ספרים

 1. עובדי מכון ברוקדייל והג'וינט יכולים להאריך את משך השאלת הספרים עד 12 הארכות (עד לשנה). במידה וספר נדרש על-ידי קורא אחר, על השואל להחזירו בתום חודש ההשאלה. עובד שלא יחזיר ספר לאחר השנה (מקסימום זמן ההשאלה), לא יוכל לשאול ספרים נוספים, עד להחזרת הספר לספרייה.
 2. במידה וחוקרים או עוזרי מחקר יצטרכו חומר קריאה מסויים לתקופה שמעל לחודש יום (במקרים של עבודה על פרוייקט). יודיע השואל מראש, כי הספר נחוץ לו לתקופה ממושכת יותר, כך שהארכת ההשאלה תתבצע ע"י  צוות הספרייה.
 3. במקרים מיוחדים תותר השאלת ספרים מסוימים הנחוצים לעבודה שוטפת (לפי בקשת ראשי התחומים) לתקופה ממושכת של עד חצי שנה.

 

הזמנת ספר מושאל 

קורא המעוניין להזמין ספר שנשאל ע"י קורא אחר יוכל לעשות זאת בשתי דרכים:

 1. להודיע לצוות הספרייה על רצונו לשאול את הספר. ההצוות  יצור קשר עם הקורא שברשותו הספר המבוקש, ויבקשו להחזיר את הספר בתום תקופת ההשאלה. הודעה על קבלת הספר בספרייה תישלח למזמין.
 2. ניתן לבצע הזמנה של ספר מושאל באמצעות מערת אלף. לאחר בדיקת העותקים ווידויי, כי הספר מושאל, יש להקיש על הז (עברית) או על RE (אנגלית), בחלון שיפתח יש להזין את מס' תעודת הזהות של הקורא המזמין. כשהספר יוחזר ע"י השואל נקבל בספרייה הודעה על ההזמנה הקיימת עבור הספר, והודעה על קבלת הספר בספרייה תישלח למזמין. על מנת למנוע עיקובים מיותרים, בנוסף על הזמנת הספר באמצעות האלף, ידעו גם את צוות הספרייה על ההזמנה שביצעתם.

 

השאלה בינספרתית

הספרייה מעניקה שירות של הזמנת ספר או צילום של מאמר מתוך כתב-עת אשר אינו נמצא בספרייה. הזמנות מאמרים או ספרים נעשות באמצעות טפסים הנמצאים באתר הספרייה.  (הוראות להזמנה על-ידי הטפסים ניתן לצפות באתר הספרייה).

יש להקפיד להחזיר את הספרים במועד, כדי שנוכל לעמוד בהתחייבות כלפי הספריות.

במידה ויש צורך בשימוש נוסף בספר העובד יודיע לספרייה מראש, על מנת לבצע הארכה לתקופת ההשאלה.

קנסות שהספרייה תחויב בהם עקב איחור בהחזרת ספר או אובדן ספר ישולמו ע"י העובד.

שירות זה ניתן לעובדי מכון ברוקדייל והג'וינט בלבד.

 

השאלה עצמית בספריות נוספות

עובדים רשאים לשאול ספרים בספריות הבאות:

 1. הספרייה למדעי החברה והרוח – בספרייה נמצאת רשימת שמות של עובדי מכון ברוקדייל והג'וינט. עובד יזדהה באמצעות כרטיס עובד.
 2. הספרייה לעבודה סוציאלית – השאלת ספרים אפשרית רק עם טופס התחייבות הנושא את שם השואל ואת חותמת הספרייה. הטפסים נמצאים בספרייה. מספר הספרים להשאלה מוגבל ל-2.
 3. הספרייה לחינוך – השאלת ספרים אפשרית רק עם טופס התחייבות הנושא את שם השואל ואת חותמת הספרייה. הטפסים נמצאים בספרייה. מספר הספרים להשאלה מוגבל ל-5.
 4. הספרייה הלאומית – עובדי מכון ברוקדייל: בספרייה נמצאת רשימת שמות של עובדי מכון ברוקדייל. כל עובד יכול להזדהות כעובד המכון ולשאול ספרים.

עובדי הג'וינט: בספרייה נמצאת רשימת שמות של עובדי הג'וינט. כל עובד יכול להזדהות כעובד הג'וינט ולשאול ספרים. ההשאלה כרוכה בתשלום חד-פעמי של 30 ש"ח.

אחריות כלפי הספריות הללו היא של השואל. קנסות על איחור או איבוד ספר ישולמו ע"י השואל.

החזרת ספרים

 1. עובד היוצא לחופשה מעל לחודש ימים מתבקש להחזיר את כל הספרים שברשותו לפני החופשה.
 2. עובד היוצא לחופשה של עד חודש ימים מתבקש להודיע לספריה על יציאתו, ועל האדם במשרדו שעמו נוכל ליצור קשר במידה שאחד הספרים הרשומים על שמו נחוץ לקורא אחר.
 3. יש להקפיד ולהחזיר את הספרים וכתבי-העת מיד עם תום השימוש בהם.
 4. יש לעדכן את צוות הספרייה, כאשר ספר או כתב-עת המושאל על ידכם מועבר למישהו אחר.

 

קנסות

קנסות על החזרת ספרים באיחור

קוראים שלא הקפידו על החזרת ספרים, ינקטו הצעדים הבאים:

עובדי מכון ברוקדייל והג'וינט שלא החזירו את הספרים הנמצאים ברשותם – מכתב תזכורת.

מעבר ל – 10 ימים איחור, ייקנס העובד ב – ½ שקל ליום לכל ספר, במידה והספר נדרש לקורא אחר.

קנסות על איבוד ספרים

עובדי מכון ברוקדייל והג'וינט – עובד שיאבד ספר ששאל מהספרייה, יצטרך לרכוש עותק אחר של הספר שאבד. במידה ולא ניתן לרכוש את הספר ישלם העובד את ערך הספר.

 

שירותי צילום

עובדי מכון ברוקדייל והג'וינט – צילום בספרייה לשימוש פרטי יעלה 20 אגורות לעמוד.