זיקנה

עד 2035 צפויה אוכלוסיית הזקנים בישראל לגדול בכמעט 80%, גידול שיציב בפני החברה הישראלית את האתגר של התאמת המדיניות והשירותים החברתיים לצורכי הבריאות, החברה והכלכלה של אוכלוסיית הזקנים ובני משפחותיהם.

צוות זיקנה במכון ברוקדייל תורם רבות למאמץ הלאומי של פיתוח מדיניות ושירותים יעילים שנועדו להתמודד עם האתגרים האלה.

נושאי מחקר מרכזיים לשנת 2024

  • הערכת שירותי בריאות ורווחה
  • תשתיות מידע ומדדים להזדקנות מיטבית
  • מדיניות רווחה
  • היבטים כלכליים
  • אוכלוסיות מיוחדות
  • דמנציה
זיקנה Image

נושאי מחקר מרכזיים לשנת 2024

הערכת שירותי בריאות ורווחה
תשתיות מידע ומדדים להזדקנות מיטבית
מדיניות רווחה
היבטים כלכליים
אוכלוסיות מיוחדות
דמנציה

צוות מחקר

פרסומים אחרונים