זיקנה

הזדקנות האוכלוסייה סומנה כאחד מן האתגרים האסטרטגיים העומדים בפני מדינת ישראל בשנים הבאות. הקשיים הצפויים הם עומס הולך וגובר על מערכת השירותים הנגרם מן העלייה בתוחלת החיים ומן הגידול במספר האנשים עם מחלות כרוניות ועם מוגבלות בקהילה; ועומס גדול יותר על מערכות הרווחה ועל המשפחה הנוצר משנים ארוכות של חיים לאחר הפרישה מן העבודה וממדיניות המעדיפה טיפול בקהילה. מגמות אלו מחייבות שינויי תפיסה בנוגע להספקת שירותי בריאות ורווחה, כגון עידוד מניעה ודחיקת תלות, הגברת תחושת השייכות ומתן שירותים על ידי המחלקות לשירותים חברתיים. כמו כן הזדקנות האוכלוסייה מחייבת תיאום ושיתוף בין משרדי הממשלה והגופים השונים העוסקים בתחום, כמו גם יצירת מפת דרכים משותפת והסכמה על מדדי תוצאה משותפים. צוות זיקנה במכון ברוקדייל תורם רבות למאמץ הלאומי של פיתוח מדיניות ושירותים יעילים שנועדו להתמודד עם אתגרים אלו ומפתח מדדים שיהוו "מצפן" עבור כל העוסקים בזיקנה ובאזרחים ותיקים בישראל. כמו כן, בעקבות אירועי 10.7.23 ומלחמת חרבות ברזל צוות זיקנה יסייע לקובעי המדיניות ומפתחי שירותים להתמודד עם צורכי אוכלוסייה זו בעת חירום ומלחמה.

נושאי מחקר מרכזיים לשנת 2024

  • הערכת שירותי בריאות ורווחה
  • תשתיות מידע ומדדים להזדקנות מיטבית
  • מדיניות רווחה
  • אוכלוסיות מיוחדות
  • דמנציה
זיקנה Image

נושאי מחקר מרכזיים לשנת 2024

הערכת שירותי בריאות ורווחה
תשתיות מידע ומדדים להזדקנות מיטבית
מדיניות רווחה
אוכלוסיות מיוחדות
דמנציה

צוות מחקר

פרסומים אחרונים