זיקנה

עד שנת 2035 צפויה אוכלוסיית הזקנים בישראל לגדול בכ-80%. גידול זה יציב בפני החברה הישראלית אתגר – התאמת המדיניות והשירותים החברתיים לצורכי הבריאות, החברה והכלכלה של אוכלוסיית הזקנים ובני משפחותיהם. היחידה לחקר הזיקנה במכון ברוקדייל תורמת רבות למאמץ הלאומי של פיתוח מדיניות ושירותים יעילים שנועדו להתמודד עם האתגרים האלה.

נושאי מחקר מרכזיים לשנת 2018

שילוב טיפולי בריאות ושירותים חברתיים לזקנים ולזקנים עם מוגבלות

  • יישום התוכנית הלאומית להתמודדות עם מחלת האלצהיימר ועם דמנציות אחרות
  • רפורמה בחוק ביטוח הסיעוד לטיפול ממושך, במטרה לשפר ולהרחיב את שירותי טיפול בית במסגרת קופות החולים
  • מניעת בדידות
  • קידום המשך השתתפותם של עובדים זקנים בכוח העבודה
  • הרחבת טיפולי סוף החיים לזקנים

תמיכה בבני משפחה מטפלים

  • פיתוח מודלים חדשים לטיפול בצורכיהם של בני משפחה מטפלים

טכנולוגיה

  • טכנולוגיה (חיישנים) מן הבית
  • בדיקת טכנולוגיות בשירותי הבריאות לאוכלוסייה המבוגרת

תשתיות מידע

  • עדכון של מאגר נתונים כולל על התפתחות צורכי הקשישים ועל השירותים המוענקים להם
  • פרסום השנתון הסטטיסטי "בני +65 בישראל"

 

נתונים בקצרה:  בני 65+ בישראל 2018