זיקנה

עד 2035 צפויה אוכלוסיית הזקנים בישראל לגדול בכמעט 80%, גידול שיציב בפני החברה הישראלית את האתגר של התאמת המדיניות והשירותים החברתיים לצורכי הבריאות, החברה והכלכלה של אוכלוסיית הזקנים ובני משפחותיהם.

צוות זיקנה במכון ברוקדייל תורם רבות למאמץ הלאומי של פיתוח מדיניות ושירותים יעילים שנועדו להתמודד עם האתגרים האלה.

נושאי מחקר זיקנה מרכזיים לשנת 2019

רפורמות בחוק ביטוח סיעוד

  • הכנסת מתאם טיפול לחוק סיעוד
  • היוזמה להוספת הקהילות התומכות אל סל השירותים

איכות השירותים הניתנים במסגרת חוק סיעוד

  • שילוב של טיפול במסגרת חוק סיעוד עם טיפולי בית של מערכת הבריאות (הבית כמרחב טיפולי)

אנשים שלא מקבלים שירותים במסגרת חוק סיעוד בשל הכנסה

  • הבנת הצרכים הייחודים של האוכלוסייה והמענים החלופיים עבורם

פיתוח מענים לאנשים עם דמנציה

  • תוכנית לפיתוח קו חם לאנשים עם דמנציה ולבני משפחותיהם
  • הפעלת משמרת שנייה במרכזי יום

שירותים אינטגרטיביים לקשישים עם מוגבלויות

  • פיילוט לאומי

תמיכה ושירותים לזקנים

  • פיתוח מודלים לתמיכה בצורכי בני המשפחה המטפלים
  • הטמעה של שדרוג מודלים לקהילה תומכת לזקנים: פיתוח הממד הקהילתי ('קהילה לדורות'), גמישות בסל השירותים ושילוב עם חוק סיעוד
  • צרכים ומענים לנכי נפש מזדקנים

נתונים בקצרה:  בני 65+ בישראל 2018