זיקנה

עד 2035 צפויה אוכלוסיית הזקנים בישראל לגדול בכמעט 80%, גידול שיציב בפני החברה הישראלית את האתגר של התאמת המדיניות והשירותים החברתיים לצורכי הבריאות, החברה והכלכלה של אוכלוסיית הזקנים ובני משפחותיהם.

צוות זיקנה במכון ברוקדייל תורם רבות למאמץ הלאומי של פיתוח מדיניות ושירותים יעילים שנועדו להתמודד עם האתגרים האלה.

נושאי מחקר מרכזיים לשנת 2022

  • פיתוח מענים לאנשים עם דמנציה
  • שירותים אינטגרטיביים לזקנים עם מוגבלויות
  • קהילתיות וזיקנה
  • רפואת שיניים לזקנים ובחינת רפורמות בנושא
  • חלופות למוסד סיעודי
  • טכנולוגיה וזקנה
זיקנה Image

נושאי מחקר מרכזיים לשנת 2022

פיתוח מענים לאנשים עם דמנציה
שירותים אינטגרטיביים לזקנים עם מוגבלויות
קהילתיות וזיקנה
רפואת שיניים לזקנים ובחינת רפורמות בנושא
חלופות למוסד סיעודי
טכנולוגיה וזקנה

צוות מחקר

פרסומים אחרונים