התקנת ערכות למניעת נפילות בבתיהם של זקנים: מחקר הערכה מעצבת

רקע

נפילות של זקנים בביתם הן התאונה השכיחה ביותר בקרב זקנים. תאונה כזו עלולה לגרום למחלות ולמוות. כרבע מהזקנים בני ה-65 ויותר וכמחצית מבני ה-80 ויותר נופלים לפחות פעם בשנה. כחמישית מבני ה-65 ויותר נופלים לפחות פעם בחודש. לנפילות יש השפעות שליליות על בריאותם ועל איכות חייהם של הזקנים, והן כרוכות בעלויות גבוהות. ואכן, יעילותם של אמצעים חדשים הניעו מדינות אחדות לפתח הן תוכניות למניעת נפילות הן מדיניות לאומית להתאמת בתי הזקנים למניעת נפילות.

בישראל פותחה ויושמה תוכנית התערבות למניעת ולהפחתת נפילות בקרב זקנים הגרים בביתם בקהילה. יישום התוכנית החל בשנת 2021. שתי ערים ומועצה אזורית אחת התקינו בבתי הזקנים ערכות בטיחות למניעת נפילות: ירושלים (בהפעלת העירייה), באר שבע (בהפעלת ‘יד שרה’) וגליל עליון (בהפעלת עמותת ‘ותיקי הגליל’). אגף הקרנות במוסד לביטוח לאומי ואגף הגריאטריה במשרד הבריאות פנו למכון ברוקדייל וביקשו להעריך את התוכנית.

המחקר

מטרת המחקר: להעריך את תרומתן של הערכות למניעת נפילות של זקנים ולהגברת תחושת הביטחון שלהם בהתניידות בבתיהם.

אוכלוסיית המחקר: בירושלים ובגליל העליון – זקנים בני 70 ויותר אשר הותקנה בביתם ערכה למניעת נפילות בחודשים ינואר עד יולי 2023; בבאר שבע – בני 60 ויותר הזכאים לרמת גמלה 1 (רמת הגמלה המזכה בגמלה הנמוכה ביותר מ-6 רמות גמלה) של המוסד לביטוח לאומי ונדחי חוק סיעוד אשר אותרו בקבוצת סיכון לנפילות על פי מדדי הערכת התלות, ושהותקנה להם ערכה למניעת נפילות בבית בחודשים ינואר עד יולי 2023. בסך הכול השתתפו בתוכנית 3,893 זקנים.

שיטת המחקר: 772 ראיונות טלפוניים סגורים עם הזקנים שהותקנה אצלם ערכה בין ינואר ליולי 2023. הראיונות נערכו בין אפריל לאוקטובר 2023 (שלושה חודשים לאחר התקנת הערכה בבית הזקן), ו-6 ראיונות חצי-פתוחים עם בעלי תפקידים בתוכנית בחודשים אפריל-ספטמבר 2023. כמו כן בוצעו 2 ביקורי בית שבהם צוות המחקר התלווה להתקנות; בביקורים אלו רואיינו 2 זקנים פנים-אל-פנים.

ממצאים

 • מאפייני רקע: אוכלוסיית המחקר הייתה מורכבת ברובה מנשים, הגיל הממוצע היה 77, רוב משתתפי המחקר היו נשואים, עצמאיים בתפקודם וניידים והעריכו שבריאותם טובה. בבאר שבע נמצא כי רמת התפקוד ומצב הבריאות היו ירודים יותר. רוב משתתפי המחקר השתתפו בפעילות חברתית ולא חשו בדידות
 • התקנת הערכה: הפריטים שהותקנו בשכיחות הגבוהה ביותר היו תאורת חירום, גלאי עשן, פסים למניעת החלקה ומאחזים במקלחת, בשירותים או בחדר האמבטיה
 • שימוש בפריטי הערכה: הפריטים שהיו בשימוש בשכיחות גבוהה היו פסים למניעת החלקה ומאחזים בחדר האמבטיה
 • הסברים מהמתקין: רוב משתתפי המחקר (81%) קיבלו הסברים מלאים מן המתקין בזמן ההתקנה; עם זאת 12% ציינו שלא קיבלו הסבר. 93% היו שבעי רצון במידה רבה מאוד מתהליך ההתקנה בכללותו
 • חיזוק תחושת הביטחון בהתניידות בבית ושביעות הרצון מן הערכה: דווח כי למאחזים ולתאורת החירום הייתה תרומה רבה: 75% ציינו שהערכה הגבירה את תחושת הביטחון שלהם בהתניידות בבית במידה רבה ו-84% הביעו שביעות רצון רבה מהערכה בכלל. נמצא כי לתהליך ההתקנה הייתה השפעה מיטיבה גם בהגברת מודעות לסיכונים שבנפילות ובהתנהלות למניעתן
 • נפילות: לאחר התקנת הערכה חלה ירידה בשיעור הנופלים: 8% בחודש השלישי לאחר ההתקנה, לעומת 10% בחודש שלפני ההתקנה. מספר הנפילות הכולל פחת ב-14% (מ-111 לפני ההתקנה ל-95 אחריה). נמצאה ירידה מ-29% שנזקקו לאשפוז בעקבות הנפילה ל-15% לאחר התקנת הערכה
 • גורמי סיכון לנפילות: נמצא כי גורמי הסיכון לנפילות היו נפילה קודמת, מוגבלות בתפקוד וחולשה כללית
 • מקום הנפילות: כשליש מהנפילות התרחשו בחדר השינה
 • מניעת נפילות: התקנת הערכה תרמה למניעת נפילות. זאת בעיקר בקרב המוגבלים בתפקוד ומי שהייתה להם חולשה כללית. כמו כן תרמה להפחתת חומרת הנפילות (ולצורך באשפוז בעקבותיהן)
 • חיסכון בעלויות: העלות לאשפוז בבית חולים בעקבות נפילות של בני 65 ויותר מוערכת ביותר מ-350 מיליון ₪ בשנת 2022. מבדיקה ראשונית עולה כי לתוכנית יש תרומה משמעותית בחיסכון בעלויות האשפוז לאורך זמן
 • אתגרים בהפעלת התוכנית: היה קושי לגייס מועמדים לתוכנית, כגון אוכלוסיות בסיכון לנפילות, כדי שתרומת הערכה תהיה מיטבית. גם קשיי שפה והתנגדות מצד הזקנים להתקנת פריטים מסוימים מהערכה הקשו על יישום התוכנית

המלצות

מהראיונות עם בעלי התפקידים והזקנים עלו כמה המלצות לשיפור התוכנית:

 • להתקין ערכה בבתיהם של זקנים נוספים, רבים ככל האפשר. ייתכן כי יש להתחיל בזקנים שנתונים בסיכון רב יותר לנפילות –
  מי שמוגבלים בתפקוד ו/או שנפלו בעבר; אך חשוב גם לעשות צעד מניעתי ולתת את הערכה לגילאים צעירים יותר
 • להגביר את המודעות לסכנות שבנפילות ולדרכים למנוע אותן
 • להגביר מודעות בקרב בני משפחה ולראות בהם אוכלוסיית יעד בפני עצמה המסייעת במניעת נפילות
 • להרחיב ולהדגיש את ההסברים לזקנים בזמן ההתקנה, שכן להסברים בזמן ההתקנה יש חשיבות במניעת נפילות
 • להוסיף לערכה רכיב לחדר השינה, כגון מאחז או תאורת לדים, לנוכח השכיחות הגבוהה של נפילות בחדרי שינה
 • להמשיך לעקוב אחר התוכנית – כדי לחזק את עוצמת הניתוחים הסטטיסטיים וכדי לאפשר הכללה של המסקנות יש לשקול אפשרויות אחדות:
  1. להמשיך לראיין בבאר שבע את הזקנים משתתפי המחקר (כדי להגדיל את מספר המשיבים)
  2. שנה לאחר התקנת הערכה, לראיין את הזקנים משתתפי המחקר בירושלים (כדי להאריך את משך ההערכה לשנה)
  3. לראיין קבוצת ביקורת, למשל, חברים ב’קהילה תומכת’ בעמק יזרעאל (כדי לבחון אחוזי נפילות באוכלוסייה דומה לזו שבגליל העליון)
  4. בעקבות התקנת ערכות למניעת נפילות, לדייק את אומדני החיסכון בעלויות הכרוכות בנפילה

 

הצעה לציטוט בעברית:
ברג-ורמן, א. וכהן, י. (2024). התקנת ערכות למניעת נפילות בבתיהם של זקנים: מחקר הערכה מעצבת. דמ-24-978. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:

Berg-Warman, A., & Cohen, Y. (2024). Home Modifications for Preventing Falls by Older Adults Living in the Community: An Evaluation Study. RR-978-24. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)