ילדים, נוער וצעירים

בשני העשורים האחרונים השקיעה מדינת ישראל מאמצים כבירים בשיפור ובפיתוח מערך השירותים לילדים ובני נוער בסיכון ולבני משפחותיהם, בדגש על שירותים קהילתיים, שירותים חוץ-ביתיים, על תכנון שיטתי מבוסס-נתונים ועל שיתוף פעולה בין-משרדי ובין-ארגוני.

במהלך תקופה זו צוות ילדים ונוער במכון ברוקדייל השפיע וממשיך להשפיע על סדר היום הלאומי באמצעות מחקרים על צורכי ילדים ונוער בסיכון ובני משפחותיהם, על מערכת השירותים שנועדה לטפל בהם, ואף מסייעת בקידום ובטיוב החקיקה בעניינם.

נושאי מחקר מרכזיים לשנת 2024

  • ילדים בגיל הרך
  • ילדים בסיכון במערכת החינוך
  • התערבות עם משפחות במשבר
  • מענים לילדים בסיכון במערכת הרווחה
  • קידום קבוצות ייחודיות של ילדים נוער
  • צעירים בישראל
ילדים, נוער וצעירים Image

נושאי מחקר מרכזיים לשנת 2024

ילדים בגיל הרך
ילדים בסיכון במערכת החינוך
התערבות עם משפחות במשבר
מענים לילדים בסיכון במערכת הרווחה
קידום קבוצות ייחודיות של ילדים נוער
צעירים בישראל

צוות מחקר

פרסומים אחרונים