ילדים ונוער

בשני העשורים האחרונים השקיעה מדינת ישראל מאמצים כבירים בשיפור מערך השירותים לילדים ובני נוער בסיכון, בדגש על שירותים קהילתיים, תכנון שיטתי מבוסס-נתונים ושיתוף פעולה בין-משרדי ובין-ארגוני.

במהלך תקופה זו מרכז אנגלברג לילדים ולנוער במכון ברוקדייל השפיע על סדר היום הלאומי באמצעות מחקרים על צורכי ילדים ובני נוער בסיכון ועל מערכת השירותים שנועדה לטפל בהם.

נושאי מחקר מרכזיים לשנת 2019

קידום חינוך וצמצום פערים בתחום החינוך

 • חיזוק החינוך לגיל הרך
 • היענות לצרכים לימודיים, רגשיים וחברתיים
 • הרחבת הזדמנויות לימודיות לתלמידים בסיכון
 • קידום החינוך המקצועי-טכנולוגי והרחבת הזדמנויות במעבר לבגרות
 • צמצום פערים וקידום החינוך לאוכלוסיות מיוחדות: ערבים, דרוזים, צ'רקסים, חרדים ואתיופים

שיפור מערכת הרווחה לילדים – שירותים בקהילה, השמה חוץ-ביתית והמעבר ביניהם

 • שיקום משפחות עם ילדים בסיכון גבוה וקבלת החלטות בנוגע לתוכנית ההתערבות עבורם
 • הוצאה חוץ-ביתית של ילדים
 • מדיניות בנושא רצף אומנה-אימוץ

פיתוח שירותים לצעירים בסיכון

 • מצבם של צעירים שאינם נמצאים במסגרת תעסוקה או לימודים
 • מצבם של צעירים יוצאי אתיופיה

תמיכה במשפחות במשבר

 • הפיקוח במרכזי קשר (על מפגשים בין הורים וילדים הנמצאים בניתוק)
 • יישום חוק המהות ותוכנית תיאום הורי למיתון עוצמת הסכסוך בתהליכי גירושין
 • עבודתם של פקידי סעד לסדרי דין (העוסקים בהסדרי ראייה בסכסוכי גירושין)

ילדים ונוער בסיכון בישראל