ילדים ונוער

בשני העשורים האחרונים השקיעה מדינת ישראל מאמצים כבירים בשיפור ובפיתוח מערך השירותים לילדים ובני נוער בסיכון ולבני משפחותיהם, בדגש על שירותים קהילתיים, שירותים חוץ-ביתיים, על תכנון שיטתי מבוסס-נתונים ועל שיתוף פעולה בין-משרדי ובין-ארגוני.

במהלך תקופה זו צוות ילדים ונוער במכון ברוקדייל השפיע וממשיך להשפיע על סדר היום הלאומי באמצעות מחקרים על צורכי ילדים ונוער בסיכון ובני משפחותיהם, על מערכת השירותים שנועדה לטפל בהם, ואף מסייעת בקידום ובטיוב החקיקה בעניינם.

נושאי מחקר מרכזיים לשנת 2022

  • קידום חינוך וצמצום פערים בתחום החינוך
  • שיפור מערכת הרווחה לילדים ונוער בסיכון ולבני משפחותיהם– שירותים בקהילה, שירותי האומנה ושירותי האימוץ
  • תמיכה במשפחות במשבר ובתהליכי פרידה וגירושין
ילדים ונוער Image

נושאי מחקר מרכזיים לשנת 2022

קידום חינוך וצמצום פערים בתחום החינוך
שיפור מערכת הרווחה לילדים ונוער בסיכון ולבני משפחותיהם– שירותים בקהילה, שירותי האומנה ושירותי האימוץ
תמיכה במשפחות במשבר ובתהליכי פרידה וגירושין

צוות מחקר

פרסומים אחרונים