ילדים, נוער וצעירים

בשני העשורים האחרונים השקיעה מדינת ישראל מאמצים כבירים בשיפור מערך השירותים לילדים ובני נוער בסיכון, בדגש על שירותים קהילתיים, על תכנון שיטתי מבוסס-נתונים ועל שיתוף פעולה בין-משרדי ובין-ארגוני. במשך תקופה זו השפיע צוות ילדים ונוער במכון ברוקדייל על סדר היום הלאומי באמצעות מחקרים על צורכי ילדים ובני נוער בסיכון ועל מערכת השירותים שנועדה לטפל בהם. בשנת 2024 יחד עם מתן סיוע לקובעי המדיניות ולמפתחי שירותים ממשרד החינוך, ממשרד הרווחה והביטחון החברתי, ממשרד המשפטים וכן ממשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי בהתמודדותם עם אתגרי מלחמת חרבות ברזל ימשיך צוות ילדים ונוער לסייע להם גם בהתמודדות עם מצבי סיכון של ילדים, נוער וצעירים בכלל ועם ניעות חברתית בפרט. הצוות ימשיך לייעץ למשרדי הממשלה, להפיץ שנתונים ולבצע את עבודת המחקר השוטפת.

נושאי מחקר מרכזיים לשנת 2024

  • ילדים בגיל הרך
  • ילדים בסיכון במערכת החינוך
  • התערבות עם משפחות ועם משפחות במשבר
  • מענים לילדים, נוער וצעירים בסיכון במערכת הרווחה
  • צעירים בישראל
  • ילדים ומשפחות בשעת חירום ומלחמה
ילדים, נוער וצעירים Image

נושאי מחקר מרכזיים לשנת 2024

ילדים בגיל הרך
ילדים בסיכון במערכת החינוך
התערבות עם משפחות ועם משפחות במשבר
מענים לילדים, נוער וצעירים בסיכון במערכת הרווחה
צעירים בישראל
ילדים ומשפחות בשעת חירום ומלחמה

צוות מחקר

פרסומים אחרונים