ילדים ונוער

בשני העשורים האחרונים השקיעה מדינת ישראל מאמצים כבירים בשיפור מערך השירותים לילדים ולבני נוער בסיכון, בדגש על שירותים קהילתיים, על תכנון שיטתי מבוסס-נתונים ועל שיתוף פעולה בין-משרדי ובין-ארגוני. בפרק זמן זה השפיע מרכז אנגלברג לילדים ולנוער במכון ברוקדייל על סדר היום הלאומי באמצעות מחקרים על צורכי ילדים ובני נוער בסיכון ועל מערכת השירותים שנועדה לטפל בהם.

נושאי מחקר מרכזיים לשנת 2018

הזדמנויות לאוכלוסיות חלשות וצמצום פערים במערכת החינוך

 • חיזוק מאמצים לקידום תלמידים מתקשים בבתי הספר ולהתמודדות עם הנשירה הגלויה והסמויה
 • קידום חינוך לקריירה ומעבר לשוק העבודה לנוער בסיכון
 • חיזוק החינוך של אוכלוסיות מיוחדות
 • חיזוק מערכת החינוך לגיל הרך

גישות אינטגרטיביות לקידום ילדים, בני נוער וצעירים בסיכון

 • חיזוק מערך השירותים לתינוקות ולפעוטות בסיכון
 • תמיכה ב"יתד": מיזם לאומי להרחבת השירותים לצעירים בסיכון
 • המשך פיתוח והרחבה של 360 התוכנית הלאומית הבין-משרדית לילדים ולנוער בסיכון

חיזוק המערך להגנת הילד בקהילה ובהשמה חוץ-ביתית

 • פיתוח אינדקס לאומי למעקב אחר מגמות, ואחר ההיקף והמאפיינים של הילדים הסובלים מהזנחה ומהתעללות
 • יישום מדיניות "בית קבוע" וחיזוק התפקוד ההורי
 • שיפור המעבר מהשמה חוץ-ביתית לחזרה לקהילה
 • חיזוק הטיפול הפנימייתי
 • סיוע למשפחות במשבר

ילדים ונוער בסיכון בישראל