ד"ר רחל סבו-לאל

ד"ר רחל סבו-לאל

Chief Operating Officer, חוקרת בכירה

ילדים ונוער

מאמרים

שורק, י', סבו-לאל, ר' ובן סימון, ב'. (2018). השינויים שחלו בשירותי האומנה בישראל בעקבות הפרטתם החלקית: נקודת המבט של אנשי המקצוע וקובעי המדיניות. חברה ורווחה, ל"ח 1, 231-261.