שירותים ודרכי התערבות לשימור התא המשפחתי ולאיחוד מחדש בין ילדים ששהו בסידורים חוץ-ביתיים לבין הוריהם

הטיפול בילדים שאינם יכולים לגדול עם הוריהם בשל תפקוד הורי לקוי התמקד עד כה ברובו בילדים עצמם, ואילו על חיזוק תפקודם של הורי הילדים לא הושם דגש. במצב זה, שבו תפקוד ההורים לא השתנה, קטֵן הסיכוי שהילד יזכה להישאר במשפחתו או ישוב לחיות עם הוריו וכן שיגדל במשפחה מיטיבה וקבועה. נוסף על כך, המצב מסכן את הילדים האחרים של הורים אלו, שלא הוצאו מן הבית, שכן הם עלולים להיות חשופים לאותה התנהגות פוגעת של ההורים. לפיכך (ובגלל המחסור בהספקת שירותים לשיקום משפחות בישראל) אחת ההמלצות המרכזיות של הוועדה לבחינת מדיניות משרד הרווחה והשירותים החברתיים בכל הקשור לשילוב ילדים בסיכון במסגרות חוץ-ביתיות והסדרי ראייה ("ועדת סילמן", 2014) הייתה "למקד את ההתערבויות בשיקום המשפחות המזניחות ולמצות ככל האפשר את תהליכי השיקום בקהילה, ורק אם הניסיון נכשל להוציא את הילד מן הבית. כמו כן, גם לאחר שהילד הוצא מביתו יש להמשיך לתמוך במשפחה ולנסות לשקמה.

בהמשך להמלצה זו פותחה התכנית הניסיונית "משפחה בשביל הצמיחה". תכנית זו נועדה לספק שירותי שיקום אינטנסיביים בפרק זמן מוגדר למשפחות עם ילדים במצבי סיכון, בני 6 ומעלה, המשולבים או שנשקל שילובם בסידור חוץ-ביתי בגלל תפקוד הורי לקוי. מטרת-העל של התכנית היא לאפשר לילדים לחיות לאורך זמן עם משפחתם ולהבטיח כי הם גדלים במשפחה מיטיבה וקבועה. משרד העבודה והרווחה ועמותת אשלים מפעילים את התכנית הניסיונית במספר יישובים, ומאיירס-ג'וינט-ברוקדייל הוזמן ללוות אותה במחקר הערכה.

במסגרת המחקר בוצעה סקירת ספרות של עקרונות הפרקטיקה המיטבית. בסקירה נכללים בין היתר:

  • מאפייני התכניות לשימור התא המשפחתי: מהספרות עולה בין היתר כי תכניות אלו קצרות-טווח ומתאפיינות בזמינות שוטפת לטיפול במצבי משבר וחירום.
  • מאפייני התכניות לאיחוד מחדש: מהספרות עולה בין היתר כי תכניות אלו ממושכות יותר ומתאפיינות במתן שירותי מעטפת ייחודיים למשפחה ובהמשך תמיכה לאחר האיחוד מחדש.
  • המאפיינים והגורמים שנמצאו קשורים לאפקטיביות של שני סוגי התכניות: מאפייני המערכת, מאפייני המשפחות והילדים ומאפייני ההתערבות.

הסקירה מיועדת לשמש את משרד העבודה והרווחה, "אשלים" וכלל הגורמים המעורבים בהפעלת המודל הניסיוני לצורך עיצוב ושיפור של המודל תוך כדי הפעלתו ולהמשך פיתוח הידע המקצועי בתחום זה.

מחקר ההערכה וסקירת הספרות שבמסגרתו נעשים בהזמנת אשלים-ג'וינט-ישראל ומשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים וממומנים בסיועם.