שילוב חברתי

בעיות חברתיות מורכבות כגון עוני, אלימות במשפחה, פשיעה והדרה של אוכלוסיות מיעוט מעסיקות את הממשלה ואת החברה בישראל. בשנים האחרונות התקבלו כמה החלטות ממשלה שנועדו לצמצם תופעות אלה ולקדם חברה שוויונית ובריאה יותר דרך חקיקה ותוכניות לאומיות רחבות. בשנה האחרונה הוקם במכון ברוקדייל צוות שילוב חברתי, שמטרתו לסייע לממשלה ולחברה האזרחית באמצעות מחקר ונתונים לתת מענים אשר יאפשרו את שילובם החברתי של אוכלוסיות המצויות בעוני ובמצוקה חברתית ושל קבוצות מיעוט. הצוות עוסק גם במניעת סיכון באוכלוסיות מיעוט החוות פערים כלכליים וחברתיים או המתמודדות עם סטיגמה ועמדות שליליות. בשנת העבודה 2021 עבודת הצוות צפויה להיות מושפעת גם ממשבר הקורונה ורכיבי המחקר יכללו רכיבים רלוונטיים לנושא זה.

נושאי מחקר מרכזיים לשנת 2023

  • צמצום העוני והשפעותיו
  • אוכלוסיות במצוקה חברתית
  • תמיכה בנוער וצעירים בסיכון
  • הכללת קבוצות מיעוט באוכלוסייה
שילוב חברתי Image

נושאי מחקר מרכזיים לשנת 2023

צמצום העוני והשפעותיו
אוכלוסיות במצוקה חברתית
תמיכה בנוער וצעירים בסיכון
הכללת קבוצות מיעוט באוכלוסייה

צוות מחקר

פרסומים אחרונים