שילוב חברתי

בעיות חברתיות מורכבות, כגון עוני, אלימות במשפחה, פשיעה והדרה של אוכלוסיות מיעוט, מעסיקות את הממשלה ואת החברה בישראל. בשנים האחרונות התקבלו כמה החלטות ממשלה שנועדו לצמצם תופעות אלו ולקדם חברה שוויונית ובריאה יותר דרך חקיקה ותוכניות לאומיות רחבות. צוות שילוב חברתי שם לו למטרה לסייע לממשלה ולחברה האזרחית, באמצעות מחקר ונתונים, לפתח מענים אשר יאפשרו את שילובן החברתי של אוכלוסיות המצויות בעוני ובמצוקה חברתית ושל קבוצות מיעוט. הצוות עוסק גם במניעת סיכון באוכלוסיות מיעוט הנמצאות במעמד חברתי-כלכלי נמוך או מתמודדות עם סטיגמה ועמדות שליליות כלפיהן.

נושאי מחקר מרכזיים לשנת 2024

  • צמצום העוני והשפעותיו
  • אוכלוסיות במצוקה חברתית
  • תמיכה בנוער וצעירים בסיכון
  • הכללת קבוצות מיעוט באוכלוסייה
שילוב חברתי Image

נושאי מחקר מרכזיים לשנת 2024

צמצום העוני והשפעותיו
אוכלוסיות במצוקה חברתית
תמיכה בנוער וצעירים בסיכון
הכללת קבוצות מיעוט באוכלוסייה

צוות מחקר

פרסומים אחרונים