שילוב חברתי

בעיות חברתיות מורכבות כגון עוני, אלימות במשפחה, פשיעה והדרה של אוכלוסיות מיעוט מעסיקות את הממשלה ואת החברה בישראל. בשנים האחרונות התקבלו כמה החלטות ממשלה שנועדו לצמצם תופעות אלו ולקדם חברה שוויונית ובריאה יותר דרך חקיקה ותוכניות לאומיות רחבות. צוות שילוב חברתי במכון ברוקדייל הוקם ב-2020 ומטרתו לסייע לממשלה ולחברה האזרחית, באמצעות מחקר ונתונים, לתת מענים אשר יאפשרו את שילובם החברתי של אוכלוסיות המצויות בעוני ובמצוקה חברתית ושל קבוצות מיעוט כמו גם סיוע לאוכלוסיות אלו הפגיעות ביותר במצבי חירום ומלחמה.

נושאי מחקר מרכזיים לשנת 2024

  • צמצום העוני והשפעותיו
  • אוכלוסיות במצוקה חברתית
  • הכללת קבוצות מיעוט באוכלוסייה
  • משבר האקלים
שילוב חברתי Image

נושאי מחקר מרכזיים לשנת 2024

צמצום העוני והשפעותיו
אוכלוסיות במצוקה חברתית
הכללת קבוצות מיעוט באוכלוסייה
משבר האקלים

צוות מחקר

פרסומים אחרונים