עירית אייזיק

חוקרת עמיתה

איכות בשירותים חברתיים | היוזמה והפיתוח