משטרת ישראל לומדת מהצלחות – תיעוד סיפורי הצלחה בעבודת המשטרה

במהלך שנות המפנה, הגיעו יחידות רבות להישגים גבוהים ויוצאי דופן, אשר להערכתנו חייבו למידה רוחבית על-ידי החצנת הידע שפותח ביחידה והנחלתו לכלל הארגון.

במהלך שנת 2014 התבצע תהליך מובנה ושיטתי של למידה מהצלחות ביחידות משטרתיות שונות ברחבי ארץ. התהליך כלל איתור סיפורי הצלחה מקצועיים, תשאול אודות סיפורי ההצלחה, תיעוד סיפורי ההצלחה וזאת
בסיוע היחידה ללמידה מהצלחות וללמידה מתמשכת במערכות חברתיות במאיירס-ג'וינט מכון ברוקדייל.

בתהליך שהתבצע נבחרו חמישה סיפורי הצלחה בהם הצלחה בהגשת כתבי אישום במרחב נגב, הצלחה בסקר שירות הפנים בתחנת רמלה, הצלחה בקירור נקודות חמות בתחנת חיפה, הצלחה בנתוני השירות במוקד חוף שבמחוז חוף, והצלחה בהפחתת תאונות דרכים בהן מעורבים כלי רכב מסוג דו-גלגלי בימת"א שרון.

במאמר זה יוצגו באופן מפורט יותר שני סיפורי ההצלחה הראשונים.

בתהליך זה נחשפו סיפורי הצלחה עשירים בידע, מידע וניסיון, הופקו תובנות ועקרונות פעולה אשר מהווים משאב ללמידה ארגונית מתמשכת.

המאמר התפרסם בכתב העת: העיקר במחקר- המפנה בעין מחקרית: אסופת מאמרים בנושאי משטרה,  2015: 119-136

 

הצעה לציטוט בעברית:
רוטשילד, ט., אלנבוגן-פרנקוביץ, ש. ואייזיק, ע. (2015).משטרת ישראל לומדת מהצלחות – תיעוד סיפורי הצלחה בעבודת המשטרה.
מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.