"מידע מהרשת" כולל חידושים ועדכונים בנושאים מגוונים בעולם המידע. אפשר לערוך סינון לפי קטגוריה או לפי תאריך.

תאריך

קטגוריה

משאבי למידה וירטואליים - רשימת מקורות
משאבי למידה וירטואליים - רשימת מקורות
2DSearch - לחשוב מחוץ לחלון החיפוש
 2DSearch -  לחשוב מחוץ לחלון החיפוש
Artvee – מנוע חיפוש חדש ליצירות אמנות ברשות הציבור
Artvee – מנוע חיפוש חדש ליצירות אמנות ברשות הציבור
מבוא לסטטיסטיקה מודרנית – Introduction to Modern Statistics – גם בגרסה חופשית
מבוא לסטטיסטיקה מודרנית – Introduction to Modern Statistics – גם בגרסה חופשית