גישה לספרים ולקורס מקוונים

נרכשו למרכז המידע ספרים  מקוונים וקורס מקוון בעברית בנושאים האלה:

חשיבה מדעית ושיטות מחקר – כל תהליך המחקר: מן הרעיון הראשוני ועד לדיון ולפרסום

עיבוד נתונים כמותי (סטטיסטיקה)  – מציג בבהירות עיבודים תיאורטיים, קשרים דו-משתניים וקשרים רב-משתניים

 SPSS – קורס מקוון המלווה את הלומד בכל הדרוש כדי לבצע עיבודים סטטיסטיים באמצעות תפריטים ופקודות סינטקס

את החומרים כתב בשפה פשוטה ואינטואיטיבית פרופ' רמי בנבנישתי , פרופ' אמריטוס באוניברסיטה העברית בירושלים ובאוניברסיטת בר אילן, מורה לשיטות מחקר ועיבוד נתונים במשך קרוב לארבעים שנה.

הגישה לחומרים היא מתוך מחשבי המכון 

מוזמנים להשתמש!!