הוועד המנהל של מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל מייצג שותפות אסטרטגית בין המגזר ההתנדבותי לבין ממשלת ישראל, וכולל נציגים של ממשלת ישראל, של הג'וינט העולמי ושל קרן דוד ואינז מאיירס.

הוועד המנהל הוא פורום ייחודי לדיון בסוגיות חברתיות מרכזיות, ובדרכים להתמודד עם סוגיות אלה בישראל ובתפוצות. הוועד המנהל מאשר את התוכנית השנתית של המכון ואת תקציבו.

נציגי ממשלת ישראל הם:

משרד הבריאות
מנכ"ל

משרד הרווחה והביטחון החברתי
מנכ"ל

משרד החינוך 
מנכ"ל

המוסד לביטוח לאומי
מנכ"ל

משרד האוצר
סמנכ”ל אגף תקציבים

המשרד לשוויון חברתי
מנהלת אגף אזרחים ותיקים

 

חוקרי המכון מתייעצים עם מנהיגים בקהילה ועם מומחים המספקים תשומות לתוכנית המחקר, חולקים בידע ובניסיון, ומקיימים שיתופי פעולה עם אנשי מקצוע אחרים ועם ארגונים יהודיים.

יו"ר הוועד המנהל: ג'ודי שוורץ, ניו-יורק, ניו-יורק