תוצאות

כבר יותר מעשור צוות תוצאות פועל לשיפור השירותים החברתיים באמצעות השגרת תהליכי עבודה מוכווני תוצאות במשרדי הממשלה ובמגזר השלישי, כדי להפוך אותם למועילים, מקצועיים, שקופים ואחריותיים יותר. במסגרת זו הצוות עוסק בפיתוח תשתיות של ידע, מידע, מדדים, כלים וטכנולוגיה; בהכוונה ובסיוע בתהליכים של עיצוב מדיניות ארגונית ותכנון אסטרטגי; בליווי של מנהלים ועובדים במטה ובשטח, בתהליך היישום וההטמעה של עקרונות החשיבה התוצאתית בעבודתם; בפיתוח יכולת עצמית (self-capacity) בארגונים לבצע את כלל התהליכים: תכנון, מדידה שוטפת ושימוש מושכל במידע. כל זאת בתהליך מתמשך של פיתוח התורה והפרקטיקה של החשיבה התוצאתית בשדה החברתי כמכלול ובהתאמתן לצרכים העולים מן השטח ולתפיסות מקצועיות חדשות.

עקרונות העבודה המנחים אותנו כוללים בין היתר: הובלת המהלך על פי מתודולוגיה סדורה, שפה אחידה והתאמה לעולם התוכן ולמסגרת הארגונית; התבססות על ידע אמפירי הנשען על ממצאי מחקר (evidence-based practice), בצד איסוף שיטתי של תובנות מקצועיות מן השטח (practice wisdom); ושותפות בין היועצים ובין אנשי המקצוע בכל הדרגים ולאורך כל שלבי התהליך.

נושאי מחקר מרכזיים לשנת 2024

  • עידוד השימוש בידע ובמידע
  • פיתוח תשתיות לתכנון ולמדידה
תוצאות Image

נושאי מחקר מרכזיים לשנת 2024

עידוד השימוש בידע ובמידע
פיתוח תשתיות לתכנון ולמדידה

צוות מחקר

פרסומים אחרונים