תוצאות

צוות תוצאות במכון ברוקדייל פועל למעלה מעשור לשיפור השירותים החברתיים, באמצעות השגרת תהליכי עבודה מוכווני תוצאות במשרדי הממשלה ובמגזר השלישי, זאת כדי להפוך אותם למועילים יותר, מקצועיים, שקופים ואחריותיים. במסגרת זו הצוות עוסק בפיתוח תשתיות של ידע, מידע, מדדים, כלים וטכנולוגיה; בהכוונה וסיוע בתהליכים של עיצוב מדיניות ארגונית ותכנון אסטרטגי; בליווי של מנהלים ועובדים במטה ובשטח בתהליכי היישום וההטמעה של עקרונות החשיבה התוצאתית בעבודתם; ובפיתוח היכולת העצמית של הארגונים לבצע את כלל התהליכים: תכנון, מדידה שוטפת ושימוש מושכל במידע. בשנת 2024 הצוות יעסוק גם בהתאמת תשתיות הידע, מדדים, כלים וטכנולוגיה למצבי חירום ומלחמה כמו גם הכוונה וסיוע בעיצוב מדיניות ותכנון אסטרטגי.

נושאי מחקר מרכזיים לשנת 2024

  • עידוד השימוש בידע ובמידע
  • סיכון וסכנה
  • פיתוח תשתיות לתכנון ולמדידה
  • מעורבות בהליכים אסטרטגיים ועדכוני חקיקה
תוצאות Image

נושאי מחקר מרכזיים לשנת 2024

עידוד השימוש בידע ובמידע
סיכון וסכנה
פיתוח תשתיות לתכנון ולמדידה
מעורבות בהליכים אסטרטגיים ועדכוני חקיקה

צוות מחקר

פרסומים אחרונים