שאלון "מה נשמע?" לחניכי הפנימיות מלחמת "חרבות ברזל"

רקע ומטרה

ביום שבת ה-7 באוקטובר 2023, פתח ארגון הטרור חמאס במתקפת פתע על יישובי עוטף עזה. אירוע טרור זה הביא להכרזה על מלחמת 'חרבות ברזל'. מיד עם פרוץ הלחימה נערך אגף חוץ ביתי משפחה, ילד ונוער והשמות מיוחדות במשרד הרווחה והביטחון החברתי לאיסוף צורכי המסגרות שבאחריותו. חודש לאחר פרוץ הלחימה הוחלט לבדוק ישירות עם החניכים השוהים במסגרות את מצבם ולבחון את צורכיהם הייחודיים (קשיים ודאגות) בעקבות אירוע הטרור והלחימה המתמשכת וכן להעביר מסר של התעניינות ושותפות מצד אנשי מקצוע ומנהלים בפנימיות ובמשרד. לשם כך פנה האגף אל מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל וביקש לערוך סקר בקרב כלל חניכי הפנימיות שבפיקוח המשרד.

שיטה

שאלון הסקר הופץ לכלל חניכי הפנימיות בגילי 12 ומעלה. איסוף הנתונים נערך בכל סוגי הפנימיות שבפיקוח משרד הרווחה והביטחון החברתי: מעוף, עוגן ומעוז. השאלון מוחשב בשפות עברית וערבית והיה זמין למילוי באמצעות קישור במחשב או בטלפון. השאלון עלה לאוויר ב-3/12/23 והמדידה הסתיימה ב-14/1/24, נאספו 340 שאלונים (מלאים וחלקים).

ממצאים

מאפיינים החניכים במחקר: מחציתם בנים ומחציתם בנות; בטווח הגילים 12–20; 65% יהודים ו-25% ערבים (היתר דיווחו "אחר"); 66% חניכים במסגרות בפרופיל מעוף, 24% בפרופיל עוגן ו-10% בפרופיל מעוז.

החניכים דיווחו על צרכים שעולים בצל המלחמה: 58% עצובים או מדוכאים, 50% מודאגים או לחוצים, 49% עצבנים או כועסים. כמו כן החניכים דיווחו כי הם מודאגים ממצבם הלימודי (33%), מהקשר עם משפחותיהם (26%) וממצבם החברתי (24%). לצד זאת 62% מרגישים בטוחים בפנימייה ו-63% מרגישים בטוחים בבית ההורים בעת חופשה.

תפוקות ומענים: 85% מהחניכים קיבלו הסבר על אירועי המלחמה (45% קיבלו הסבר זה מצוות הפנימייה), 48% ציינו שחלו שינויים בסדר היום בפנימייה ו-9% בלבד דיווחו שהתייעצו איתם בנוגע לשינויים אלו. 48% מהחניכים סיפרו שהם מרגישים שצוות הפנימייה תומך וקשוב כמעט תמיד או תמיד.

דיון המלצות

  1. לפי הערכת המכון הישראלי לדמוקרטיה, 330,000 ישראלים פונו מבתיהם עקב המלחמה (3.3% מהאוכלוסייה בישראל). מממצאי הסקר עולה כי 20.2% ממשפחות החניכים פונו מבתיהם. שיעור זה גבוה באופן ניכר מהשיעור הכללי ולכן יש לתת על כך את הדעת ואף לייצר מענים (פיזיים ורגשיים) מתאימים
  2. הנושא המדאיג ביותר את החניכים הוא קושי להתרכז בלימודים. ממצא זה תואם את הקשיים שתיארו ילדים ובני נוער מהאוכלוסייה הכללית. לכן יש לדאוג בעת הנוכחית לתמיכה בילדים ובבני נוער ולתנאים שיאפשרו להם להתרכז וכן לתמיכה מוגברת סביב קשיים בתחום זה
  3. ל-7.1% מהחניכים אין מקום בטוח לצאת אליו בחופשות. אומנם שיעור זה תואם את שיעור חניכי הפנימיות אשר אינם יוצאים לחופשות בבית או אצל משפחות מלוות, אולם לא בטוח שאלו אותם החניכים, ושזאת הסיבה לתחושת חוסר המוגנות. מומלץ לבחון כל מקרה לגופו ולייצר מענה מותאם
  4. רק 9.4% מהחניכים הרגישו שהתייעצו איתם בקביעת השינויים בסדר היום בפנימייה. מומלץ לחדד לצוותי הפנימיות את חשיבות יצירת השותפות עם החניכים
  5. יש לציין לחיוב כי מרבית החניכים (83.6%) דיווחו כי מישהו מצוות הפנימייה התעניין בשלומם בעקבות המלחמה (לא היו הבדלים מובהקים מבחינת מאפייני החניכים). כמו כן 85.3% מהחניכים מרגישים שצוותי הפנימיות מקשיבים להם ותומכים בהם. זאת ועוד, בשאלות הפתוחות החניכים הביעו הערכה לצוותי הפנימייה
  6. המטרה המשנית של הסקר הייתה שהחניכים ידעו שמתעניינים בהם ובשלומם. מטרה זאת הושגה, ובשאלות הפתוחות החניכים הביעו הערכה על כך. על כן יש לאמץ שיטה זו של סקרי "מה נשמע?" בקרב החניכים ובפרט בתקופות משבר מסוגים שונים. בהמשך לכך יש לערוך שינויים בכלי בהתאם לתובנות שעלו מהממצאים של מחקר זה