קורונה: אוגדן עבודות

מדינת ישראל, יחד עם שאר מדינות העולם, מתמודדת בחודשים האחרונים עם המחלה הנגרמת על ידי נגיף הקורונה, מחלה שארגון הבריאות העולמי הכריז עליה כעל מגפה עולמית. מכון ברוקדייל הרואה את ייעודו כמזהה וחוקר נושאי מפתח בחברה ושותף להכוונת מדיניות וטיוב שירותים, לקח על עצמו לסייע למקבלי ההחלטות גם בימים אלו. בדף זה תוכלו למצוא מסמכים המתארים את המדיניות להתמודדות עם נגיף הקורונה הננקטת במדינות שונות בעולם בתחומי הרווחה, החינוך והבריאות ואת המענים שהן מספקות כדי להתמודד עם המשבר. נוסף על כך, תוכלו למצוא גם מסמכים המסכמים את הממצאים מסקרים שביצענו בימים אלו ועוסקים בהתנהגויות, באורח החיים ובהתמודדות של אזרחי מדינת ישראל עם המשבר.