ילדים עם מוגבלות במערכת החינוך בעת משבר הקורונה – סקירת מדיניות בין-לאומית

ב-11 במארס 2020 הכריז ארגון הבריאות העולמי על המחלה שנגרמת על ידי נגיף הקורונה כעל מגפה עולמית (פנדמיה). ההערכות מדברות על כך ששיעור ניכר מכלל אוכלוסיית העולם יידבקו בנגיף. מדינות שונות ברחבי העולם הכריזו על מצב חירום והודיעו על מגוון הגבלות והנחיות שמטרתן ליישם את עיקרון הריחוק החברתי אשר מיועד להאט את התפשטות התחלואה. לפי אונסק"ו למעלה מ-130 מדינות ברחבי העולם סגרו את מערכת החינוך באופן גורף[1], ולמעלה מ-1.37 מיליארד תלמידים אינם פוקדים את מסגרות החינוך[2]. לסגירת מערכות החינוך יש השלכות משמעותיות על החיים של כלל התלמידים וההורים, אך היא מקשה במיוחד על ילדים עם מוגבלות במערכת החינוך ובני משפחותיהם.

מסמך זה סוקר את מערכת החינוך בהקשר של ילדים עם מוגבלות ואת התמיכה שהם ומשפחתם מקבלים בעת משבר הקורונה, תוך מיקוד בכמה מדינות מרכזיות (ארגנטינה, ארצות הברית (ניו יורק וקליפורניה), אנגליה, גרמניה, ספרד ואוסטרליה (ניו סאות' ווילס)). לסקירה נבחרו מדינות שבהן הצלחנו לאתר מידע משמעותי על ילדים עם מוגבלות (אם באמצעות אתרי אינטרנט ואם באמצעות אנשי קשר), תוך דגש על מדינות שבהן התפשטות המגפה משמעותית יותר מאשר בישראל (ספרד, אנגליה, ארה"ב, גרמניה), אך גם דוגמאות למדינות שבהן מספר החולים והמתים קטן יותר (באוסטרליה מספר החולים והמתים המוחלט דומה מאוד לזה שבישראל, אולם נמוך כאשר מתייחסים למספר התושבים, ובארגנטינה מספרם נמוך באופן ניכר).

הסקירה בוצעה ברובה מתוך מקורות גלויים (אתרי אינטרנט, מסמכים רשמיים ופרסומים בתקשורת). עיקרי הממצאים מפורטים להלן ובטבלה המופיעה בנספח. פירוט הממצאים מופיע בהמשך המסמך עבור כל מדינה שנסקרה.

עיקרי הדברים

  1. במדינות הנסקרות יש הנחיות והתייחסות ספציפית לילדים עם מוגבלות.
  2. בכל המדינות כלל מערכת החינוך עברה ללמד בפלטפורמות דיגיטליות שונות (חלקן אף עושות שימוש בטלוויזיה הציבורית במטרה להגיע גם לילדים שאין ברשותם מחשב או תשתית אינטרנט). לחלק מן הילדים עם מוגבלות יש קשיים טכניים ואובייקטיבים בלמידה מסוג זה.
  3. השימוש בפלטפורמות הדיגיטליות נועד ללמידה אולם גם לסיוע בהיבטים חברתיים-רגשיים.
  4. בחלק מן המדינות מערכת החינוך המיוחד ממשיכה לפעול במתכונת מצומצמת עבור קבוצות מסוימות, כגון ילדים עם צרכים מורכבים וילדים עם מוגבלות שהוריהם הוגדרו עובדים חיוניים.
  5. בחלק מן המדינות נמצאה התייחסות להורים לילדים עם מוגבלות ולאופן שבו הם יכולים לסייע לילדיהם.
  6. בחלק מן המדינות ילדים עם מוגבלות ממשיכים לקבל טיפולים ותמיכות מרחוק או בביתם.
  7. נוסף לסגירת בתי הספר, בכל המדינות הומלץ כי סבים וסבתות לא יסייעו בטיפול בילדים, שכן אנשים מבוגרים נמצאים בסיכון גבוה במיוחד לחלות במחלה באופן קשה. הנחיה זו מפחיתה את רשת התמיכה המשפחתית, ומקשה על הורים לילדים עם מוגבלות לעמוד בעומס הטיפולי והרגשי.

לכל הפרסומים של מכון ברוקדייל בנושא נגיף הקורונה לחצו כאן!

[1] נדלה ב-25.3.2020 מ: https://en.unesco.org/themes/education-emergencies/coronavirus-school-closures

[2] נדלה ב- 25.3.2020 מ: https://en.unesco.org/news/137-billion-students-now-home-covid-19-school-closures-expand-ministers-scale-multimedia