האוכלוסייה הערבית

צוות אוכלוסייה ערבית הוקם בשנת 2018, בהמשך לפעילות רבת השנים של מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל בכל הקשור לחקר האוכלוסייה הערבית בישראל תוך התמקדות בפעילויות אשר נעשו לשיפור מצבה הכלכלי והחברתי.

מעבר למחקרים המתבצעים ע"י הצוות עצמו משמש הצוות כגורם מייעץ ויוזם במחקרים הנעשים בצוותים אחרים במכון ואשר נוגעים לאוכלוסייה הערבית.

נושאי מחקר מרכזיים לשנת 2022

  • תוכנית החומש לקידום האוכלוסייה הבדואית בנגב
  • קידום ההשכלה העל תיכונית בקרב האוכלוסייה הערבית
האוכלוסייה הערבית Image

נושאי מחקר מרכזיים לשנת 2022

תוכנית החומש לקידום האוכלוסייה הבדואית בנגב
קידום ההשכלה העל תיכונית בקרב האוכלוסייה הערבית

צוות מחקר

פרסומים אחרונים