האוכלוסייה הערבית

צוות אוכלוסייה ערבית הוקם בשנת 2018, בהמשך לפעילותו רבת השנים של מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל לחקר האוכלוסייה הערבית בישראל ובמטרה לרכז את הידע בתחום. מעת הקמתו הצוות מתמקד בביצוע מחקרי הערכה של תוכניות חומש ממשלתיות המיועדות למיעוט הערבי. עד לאחרונה הוקדש חלק ניכר מפעילותו של הצוות להערכה של תוכנית החומש לפיתוח כלכלי-חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב לשנים 2021-2017. עבודתו של הצוות תרמה לטיוב תהליכי תכנון, יישום ובקרה של מהלכי המשך. בימים אלו עוסק הצוות במחקר מלַווה של תוכנית החומש לצמצום פערים כלכליים-חברתיים בקרב כלל האוכלוסייה הערבית בישראל לשנים 2022–2026 – תוכנית "תקאדום".

נושאי מחקר מרכזיים לשנת 2024

  • תמונת מצב של האוכלוסייה הערבית בישראל – מדדים, יעדים ומגמות
  • היקפים ודפוסים של מיצוי זכויות חברתיות-כלכליות בקרב ערביי ישראל
  • הפקת נתונים הרלוונטיים לערביי ישראל מתוך מפקד האוכלוסין 2022
  • רמת התפקוד והחוסן הכלכלי של הרשויות המקומיות הערביות בישראל
לחצו כדי להוריד את "מאגר מידע כלל-מכוני של מחקרי האוכלוסייה הערבית בישראל"
האוכלוסייה הערבית Image

נושאי מחקר מרכזיים לשנת 2024

תמונת מצב של האוכלוסייה הערבית בישראל – מדדים, יעדים ומגמות
היקפים ודפוסים של מיצוי זכויות חברתיות-כלכליות בקרב ערביי ישראל
הפקת נתונים הרלוונטיים לערביי ישראל מתוך מפקד האוכלוסין 2022
רמת התפקוד והחוסן הכלכלי של הרשויות המקומיות הערביות בישראל

צוות מחקר

פרסומים אחרונים