בני +65 בישראל שנתון סטטיסטי 2023

תוכן עניינים

  • פתיחה
  • לקט אינפוגרפי
  • פרק 1. מאפיינים דמוגרפיים של בני +65
  • פרק 2. מאפיינים בריאותיים של בני +65 ודפוסי שימוש בשירותי בריאות נבחרים
  • פרק 3. מאפיינים חברתיים וכלכליים של בני +65
  • פרק 4. מערכת השירותים לבני +65: היצע ודפוסי שימוש
  • פרק 5. בני +65 במבט בין-לאומי
  • נספחים

לשנתונים הקודמים (1998-2022) לחצו כאן!

וובינר: "מספרים מחכימים" עולם הזקנה 2020