הבטחת איכות

העיסוק בקידום איכות בשירותים החברתיים בישראל גובר בעשורים האחרונים, לנוכח מגמה של מעבר מהספקה ישירה של שירותים ע"י המדינה להספקתם ע"י מפעילים במיקור חוץ, לצד העלייה בנחיצותם בעקבות מצבי משבר (כמו התפרצות מגפת הקורונה). כל אלה מציבים אתגרים חדשים בהפעלת השירותים החברתיים ובפיקוח עליהם.

צוות הבטחת איכות עוסק בפיתוח תהליכים לקידום איכות בשירותים החברתיים, בהיבטים האלה:

  • פיתוח תפיסה, תהליכים וכלים של פיקוח ובקרה
  • פיתוח סטנדרטים ומדדי איכות
  • פיתוח מנגנונים של שיתוף מקבלי השירות בעיצוב מדיניות ותכנון השירותים
  • עם לקוחותינו נמנים משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, משרד החינוך, ° 360 התוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון, אשלים וג'וינט-אלכא.

נושאי מחקר מרכזיים לשנת 2024

  • פיתוח מערכות להבטחת איכות ולפיקוח
הבטחת איכות Image

נושאי מחקר מרכזיים לשנת 2024

פיתוח מערכות להבטחת איכות ולפיקוח

צוות מחקר

פרסומים אחרונים