הבטחת איכות

העיסוק בקידום איכות בשירותים החברתיים בישראל גובר בעשורים האחרונים, לנוכח מגמה של מעבר מהספקה ישירה של שירותים ע"י המדינה להספקתם ע"י מפעילים במיקור חוץ, לצד העלייה בנחיצותם בעקבות מצבי משבר (כמו התפרצות מגפת הקורונה). כל אלה מציבים אתגרים חדשים בהפעלת השירותים החברתיים ובפיקוח עליהם.

צוות הבטחת איכות עוסק בפיתוח תהליכים לקידום איכות בשירותים החברתיים, בהיבטים האלה:

  • פיתוח תפיסה, תהליכים וכלים של פיקוח ובקרה
  • פיתוח סטנדרטים ומדדי איכות
  • פיתוח מנגנונים של שיתוף מקבלי השירות בעיצוב מדיניות ותכנון השירותים
  • עם לקוחותינו נמנים משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, משרד החינוך, ° 360 התוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון, אשלים וג'וינט-אלכא.

נושאי מחקר מרכזיים לשנת 2022

  • מועילות ההגנה על חושפי שחיתויות בישראל
  • בקרה עצמית במוסדות חינוך
  • איכות פעילותן של ועדות העוסקות באלימות במשפחה במשרד הבריאות
  • איכות השירותים בקהילה עבור ילדים ובני נוער עם בעיות נפשיות
  • פעילותם של ועדים מנהלים של עמותות
  • הערכה מעצבת לתוכניות מנהיגות
הבטחת איכות Image

נושאי מחקר מרכזיים לשנת 2022

מועילות ההגנה על חושפי שחיתויות בישראל
בקרה עצמית במוסדות חינוך
איכות פעילותן של ועדות העוסקות באלימות במשפחה במשרד הבריאות
איכות השירותים בקהילה עבור ילדים ובני נוער עם בעיות נפשיות
פעילותם של ועדים מנהלים של עמותות
הערכה מעצבת לתוכניות מנהיגות

צוות מחקר

פרסומים אחרונים