הבטחת איכות

בעשורים האחרונים גובר העיסוק בקידום איכות בשירותים החברתיים בישראל, בין היתר לנוכח תהליך נרחב של מיקור חוץ של השירותים החברתיים לגופים חוץ-ממשלתיים, אשר הציבה אתגרים חדשים בהפעלתם ובפיקוח עליהם. נוסף על כך, אירועי הטרור והמלחמה מחדדים את נחיצות השירותים החברתיים ואת הצורך להגן על האינטרסים של אוכלוסיות שונות בחברה, ומכאן את הצורך לחזק את איכות השירותים האלה. צוות הבטחת איכות במכון ברוקדייל מסייע לקובעי המדיניות לטייב את איכות השירותים ועוסק בפיתוח תפיסה, תהליכים וכלים של פיקוח ובקרה; בפיתוח סטנדרטים ומדדי איכות; בפיתוח מנגנונים של שיתוף מקבלי השירות בעיצוב מדיניות ותכנון השירותים; ובליווי תהליכי שותפות של קובעי המדיניות עם מקבלי השירות במחקר והערכה.

נושאי מחקר מרכזיים לשנת 2024

  • מדיניות פיקוח וניהול שירותים חברתיים בזמן חירום ומלחמה
  • מדיניות פיקוח
  • פיתוח כלים ומערכי פיקוח
  • שיתוף מקבלי השירות בפיקוח
  • תוכניות מנהיגות
  • מחקר יישומי לביסוס ולטיוב מדיניות – פירוט הפרויקטים
הבטחת איכות Image

נושאי מחקר מרכזיים לשנת 2024

מדיניות פיקוח וניהול שירותים חברתיים בזמן חירום ומלחמה
מדיניות פיקוח
פיתוח כלים ומערכי פיקוח
שיתוף מקבלי השירות בפיקוח
תוכניות מנהיגות
מחקר יישומי לביסוס ולטיוב מדיניות – פירוט הפרויקטים

צוות מחקר

פרסומים אחרונים