Talia Hasin

חוקרת מומחית, צוות פיקוח והבטחת איכות (חטיבת איכות בשירותים חברתיים)

איכות בשירותים חברתיים

חוקרת מומחית, צוות פיקוח והבטחת איכות בחטיבת איכות בשירותים חברתיים, מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, המכון למחקר חברתי יישומי המוביל בישראל.

טליה חסין עובדת במכון משנת 2000. תחומי המחקר העיקריים שלה הם הערכת תוכניות הכשרה של בכירים בממשלה, בשלטון המקומי ובחברה האזרחית להובלת עשייה ושיתוף פעולה למען שיפור איכות השירות לתושבי המדינה, הערכת תוכניות לפיתוח מנהיגות וכן הבניית תהליכים של הבטחת איכות במשרד החינוך ובמשרד לענייני דתות.

במהלך השנים סייעה טליה לשירותים חברתיים במשרד הרווחה ובמשרד החינוך להבנות ולשדרג את מערכות הפיקוח כדי לשפר את איכות השירות לאוכלוסיות הרלוונטיות. היא עבדה עם מגוון נותני שירותים, הן קהילתיים והן פנימייתיים, המיועדים לילדים ובני נוער.

בעבר עסקה טליה במחקרים על מערך השירותים לילדים ובני נוער בסיכון, בפרט בתחום ההשמה החוץ-ביתית. היא הייתה שותפה למחקרי הערכה של שירותים ותוכניות ארציות ולמחקרים לבחינת התוצאות וההשפעות של רפורמות במדיניות משרד הרווחה.

לטליה תואר ראשון בפסיכולוגיה וספרות עם ישראל ותואר שני בפסיכולוגיה מחקרית, שניהם מאוניברסיטת בר-אילן. כיום היא לומדת לתואר שלישי בתוכנית הבין-תחומית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר-אילן.

ניתן ליצור קשר עם טליה בדוא"ל: taliah@jdc.org או בטלפון במשרד: 02-655-7450.