תוכנית קפלן העולמית לבוגרים

רקע

תוכנית קפלן למנהיגות היא התוכנית הבין-לאומית הראשונה של הג'וינט העולמי אשר הציבה לה למטרה לפתח מנהיגות בקהילות יהודיות ברחבי העולם. התוכנית מיועדת לאנשי מקצוע במשרות ניהול בדרג ביניים בקהילות יהודיות, השואפים לחזק את השפעתם ומנהיגותם. התוכנית מתמקדת במתן כלים וידע בארבעה תחומים: מנהיגות, ניהול, פיתוח קהילתי ותכנים יהודיים. עד כה שני מחזורים סיימו את התוכנית.

פעילות לבוגרי התוכנית ומעקב אחר הבוגרים לא היו חלק מן התכנון המקורי של התוכנית. לאחר סיום המחזור הראשון, לכל אזור הייתה מדיניות שונה בנוגע לפעילויות המיועדות לבוגרים. לאחר סיום המחזור השני, שהתרחש בד בבד עם התפרצות מגפת הקורונה, ייסד הג'וינט את תוכנית הבוגרים העולמית, שפעלה במקביל לפעילויות שיועדו לבוגרים ושהופעלו על ידי הקבוצות האזוריות.

מטרות

דוח זה מסכם את ממצאי הערכת תוכנית קפלן העולמית לבוגרים. ההערכה נועדה לאמוד את הציפיות, התפיסות ושביעות הרצון של הבוגרים מן הפעילויות בתוכנית העולמית.

שיטות

בהערכה בוצעו ראיונות חצי מובנים באנגלית, רוסית וספרדית עם שלושה בוגרים מכל אזור (סך הכול 9 ראיונות עם בוגרים) ושלושה ראיונות עם שני אנשי צוות מכל אזור (סך הכול שלושה ראיונות עם אנשי צוות). נוסף על כך, בוצעה תצפית בשלוש פעילויות מקוונות ונותחו מסמכי התוכנית (קטלוג פעילויות, מסמכי התכנון של הצוות, סקרי בוגרים וכו').

ממצאים

  • הבוגרים נהנו מן הפעילויות בתוכנית הבוגרים העולמית, במיוחד מהאימון האישי שתרם להתפתחותם המקצועית. הסמינרים המקוונים וכוחות המשימה הרב-אזוריים תרמו יותר לשיפור הקשרים בין הבוגרים מאשר למיומנויות האישיות שלהם.
  • למרות המאמצים של צוות תוכנית קפלן לשמור על הבוגרים מחוברים ומיודעים, הבוגרים לא הבינו את החזון הכולל של תוכנית הבוגרים העולמית וחשו כי ליוזמה חסרה המשכיות.
  • בוגרים הביעו עניין ברשת עמיתים פעילה, בשמירה על קשר זה עם זה ובהמשך קידום הידע והכישורים שלהם, בעיקר על ידי התעדכנות עם עמיתיהם הבוגרים. הצורך הזה חזק יותר מהצורך שלהם בפעילויות. כמו כן הם הביעו חשש מכך שהישגי תוכנית קפלן למנהיגות לא יישמרו, וכי החיבור בין הבוגרים עלול לדעוך.
  • בוגרים רצו הזדמנויות ללמידת עמיתים באמצעות חילופי ידע והתנסויות עם בוגרים עמיתים מכל המחזורים, ובמיוחד עם בוגרים מאזורם. הם ביטאו עניין מיוחד בנושאים שהיו ייחודיים לתוכנית קפלן למנהיגות כמו היבטים של פיתוח קהילה ותכנים יהודיים.
  • הקמת רשת בוגרים פעילה וחיונית מצריכה בנייה מקצועית, על פי הידע המקצועי הרב שנצבר בתחום, אולם המאפיינים הייחודיים של תוכנית קפלן למנהיגות מציבים אתגרים בפני מפעילי תוכנית הבוגרים העולמית: פערי שפה, מספר קטן של בוגרים ומשאבים כספיים מוגבלים, כמו גם הסכסוך הנוכחי בין רוסיה לאוקראינה.

המלצות

הדוח מציג המלצות לטווח הקצר והבינוני, הנובעות מממצאי ההערכה. ההמלצות לטווח הקצר כוללות מתן תמיכה לבוגרים מאזור ברה"מ לשעבר וחשיבה מחדש על היתכנותה של תוכנית עולמית. המשך הפעלה של התוכנית טרם הוחלט. אם יוחלט להמשיך בתוכנית הכוללנית, יש לגבש מטרות, יעדים ומתווה לתוכנית תוך מיקוד מאמצים בפיתוח ותחזוקה של רשת העמיתים והקשרים בין הבוגרים, וליצור קשר עם בוגרים המוכנים לתרום מזמנם לתוכנית. ההמלצות לטווח הבינוני כוללות הרחבת אתר האינטרנט של תוכנית קפלן למנהיגות, קידום הזדמנויות לרישות הבוגרים על פי תחומי עניין ותפקידים מקצועיים משותפים, בחינת הדרכים לאפשר מפגשים פנים אל פנים (אזוריים ועולמיים), וסנכרון תוכניות אזוריות ועולמיות תוך שימוש בקריטריונים אחידים לשילוב בוגרים מכל האזורים ברשת.

 

 

הצעה לציטוט בעברית:
חסין, ט. ומילשטיין, א. (2022). תוכנית קפלן העולמית לבוגרים. מ-22-214. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל. (אנגלית)

הצעה לציטוט באנגלית:
Hasin, T., & Milshtein, E. (2022). The Kaplan Program Alumni Activities. S-214-22. Myers-JDC-Brookdale Institute. Service. S-210-22. Myers-JDC-Brookdale Institute.