על מכון ברוקדייל

מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל הוקם בשנת 1974, והוא שותפות עצמאית שלא למטרות רווח בין הג'וינט העולמי ובין ממשלת ישראל. בשנת 2004 הצטרפה לשותפות זו קרן דוד ואינז מאיירס מקליבלנד, ארה"ב.

חזון

מכון ברוקדייל הוא המכון למחקר חברתי יישומי המוביל בישראל. דרך לימוד יסודי, מחקר קפדני וידע מעמיק, אנו מסייעים לטיוב החלטות מרכזיות הנוגעות לרווחת אנשים, ותורמים לחיזוקה של החברה בישראל.

ייעוד

המכון מזהה וחוקר נושאי מפתח בחברה ושותף להכוונת מדיניות, לעיצוב תוכניות ולטיוב שירותים חברתיים לאדם, למשפחה ולקהילה. זאת, למען העצמת החוסן החברתי של מדינת ישראל ולרווחת כלל תושביה.

ערכים

מצוינות ומקצוענות:  חתירה בלתי פוסקת לשיפור, שממצבת אותנו כמכון המוביל בתחומנו
שותפות ושיתופיות: חתירה יזומה לעבודה משותפת עם אחרים, במכון ומחוצה לו, מתוך רצון להשיג יחד מטרות משותפות
סקרנות ויצירתיות: סקרנות לשאול, ללמוד ולחקור, ויצירתיות בבחירת דרך הפעולה ואופן הביצוע
יושרה ואומץ: נאמנות לעקרונותינו ונכונות לבחון, לחקור ולדווח באופן בלתי תלוי, על פי מצפן מקצועי
ערבות הדדית: כבוד וסיוע לזולת, תוך הפגנת סובלנות ורגישות חברתית והערכת רבגוניות תרבותית