האו"ם מדווח: ישראל מדורגת במקום השני באירופה בהזדקנות פעילה

זיקנה

הערכת התוכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית בנגב – החלטת ממשלה 3708

תעסוקה

עובדות ומספרים – אנשים עם מוגבלות בישראל 2018

מוגבלויות

יצירת חוסן קהילתי כאמצעי לשיפור רווחתם של ילדים, בני נוער ומשפחותיהם בשכונות מוחלשות בישראל

ילדים ונוער

אבחון וטיפול לילדים עם ADHD

מוגבלויות

ייעודו של המכון הוא לקדם את יכולת ההתמודדות של החברה בישראל
עם האתגרים החברתיים המרכזיים כדי להגביר את רווחתם של אזרחי ישראל,
ולהרחיב את ההזדמנויות לאוכלוסיות הפגיעות ביותר.

צוות החוקרים בעלי מומחיות וידע

מכון ברוקדייל בעל קול עצמאי

גורם משמעותי במישור הבין-לאומי

משאב חיוני לקהילה היהודית בתפוצות