שווה ערך – מאגר ידע בלימודי מוגבלות


על המאגר

לימודי מוגבלות הוא שדה מחקר אינטר-דיסציפלינרי הבוחן בחינה חברתית-ביקורתית מגוון רחב של סוגיות בעולם המוגבלות. לימודי מוגבלות הוא שדה מחקר מתפתח בעולם, ובשנים האחרונות הוא מתפתח גם בישראל.

מטרת מאגר הידע "שווה ערך" היא לשמש אכסנייה מרכזית למידע מגוון בתחום לימודי המוגבלות בישראל, מתוך רצון לקדם את הידע, המחקר והפרקטיקה בתחום. המאגר שואף לפתח את שדה המחקר של לימודי מוגבלות בישראל, להרחיב את הידע על מוגבלות וא.נשים עם מוגבלות בישראל, וכן להרחיב את החשיפה לכתיבה של לימודי מוגבלות בעברית ועל ישראל.

המאגר כולל מקורות משני סוגים: מקורות העוסקים במוגבלות בישראל (בעברית ובאנגלית) ומקורות הבוחנים שאלות בתחום לימודי המוגבלות בעברית. שני סוגי המקורות הם מבוססי מחקר ועוסקים בהיבטים חברתיים, תרבותיים, היסטוריים, כלכליים, פוליטיים ואתיים של מוגבלות, וכן בחוויית החיים, רצונות, העדפות ועמדות של אנשים עם מוגבלות.

הפריטים שבמאגר מבוססים על מחקר אקדמי או יישומי וכוללים מאמרים, פרקים וספרי עיון שעברו שיפוט כמקובל באקדמיה; פרסומים של מכוני מחקר; פרסומים רשמיים של גופי ממשל; ניירות מדיניות של ארגוני החברה האזרחית; דוחות נתונים מעובדים; וכן עבודות תזה מצטיינות  ועבודות דוקטורט מאושרות.

מאגר הידע "שווה ערך" הוא מאגר פתוח ונגיש לקהילת המחקר בישראל ולכלל הציבור. אוכלוסיית היעד שלו מגוונת וכוללת את קהילת המחקר הרחבה (אקדמיה ומחקר חברתי-יישומי); קהילת המוגבלות; החברה האזרחית; אנשי ונשות מקצוע; וקובעי וקובעות מדיניות.

שותפים

מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל

מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל< הוקם בשנת 1974, והוא שותפות עצמאית שלא למטרות רווח בין הג'וינט העולמי ובין ממשלת ישראל. בשנת 2004 הצטרפה לשותפות זו קרן דוד ואינז מאיירס מקליבלנד, ארצות הברית. מכון ברוקדייל הוא המכון למחקר חברתי יישומי המוביל בישראל. דרך לימוד יסודי, מחקר קפדני וידע מעמיק, הוא מסייע לטיוב החלטות מרכזיות הנוגעות לרווחת אנשים ותורם לחיזוקה של החברה בישראל. המכון מזהה וחוקר נושאי מפתח בחברה ושותף להכוונת מדיניות, לעיצוב תוכניות ולטיוב שירותים חברתיים לאדם, למשפחה ולקהילה.

המרכז ללימודי מוגבלות, האוניברסיטה העברית בירושלים

המרכז ללימודי מוגבלות הוקם בשנת 2016, והוא שותפות בין בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד באוניברסיטה העברית בירושלים ובין ג'וינט ישראל. המרכז עוסק בקידום שיח מחקרי, תיאורטי וביקורתי על המקום של אנשים עם מוגבלות בחברה ובתרבות ועל האפשרויות לבניית חברה צודקת יותר עבור אנשים עם מוגבלות ובני משפחותיהם.

פורום חיפה ללימודי מוגבלות במרכז הבין-לאומי לבריאות, משפט ואתיקה, אוניברסיטת חיפה

פורום חיפה ללימודי מוגבלות מבקש לקדם את תחום לימודי המוגבלות באוניברסיטת חיפה ובאזור הצפון. מטרת הפורום היא לקיים דיונים ביקורתיים רב-תחומיים בשאלות הקשורות במוגבלות ובזכויות אנשים עם מוגבלויות. הפורום משמש פלטפורמה המחברת בין חוקרים, אנשי מקצוע, ארגוני חברה אזרחית, פעילי זכויות ופעילי שטח לקידום, ביסוס והטמעה של חשיבה ביקורתית על מוגבלות, של עשיה חברתית ברוח זו ושל מדיניות התואמת עקרונות אלו.

הפורום פועל במסגרת המרכז הבין-לאומי לבריאות, משפט ואתיקה באוניברסיטת חיפה. המרכז משמש מסגרת אקדמית רב-תחומית לשיתוף פעולה בין חוקרים מתחומי ידע שונים. כמו כן המרכז פועל לטיפוח חשיבה אתית רב-תחומית, ליצירת גשר בין אקדמיה, מחקר ופרקטיקה ולהפצת ידע בקרב חוקרים, אנשי מקצוע והקהל הרחב.

הוועדה המדעית

מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל: הילה רימון-גרינשפן, ליטל ברלב, פסי מיכאלי-פרגר, מריאלה יאבו

המרכז ללימודי מוגבלות: פרופ' שירלי ורנר, ד"ר רוני הולר

פורום חיפה ללימודי מוגבלות: ד"ר כרמית-נעה שפיגלמן, פרופ' שגית מור

המרכז הבין-לאומי לבריאות, משפט ואתיקה: פרופ' שגית מור

בעלי ובעלות תפקידים נוספים במאגר הידע:

מידענות: אמלין כהן

עיצוב: ענת פרקו-טולדנו

ממשק: הילה פרגר, מתן גודלשטיין, דניאל סולוביי

תודתנו נתונה לצוות הספרייה באוניברסיטת חיפה על האפשרות להשתמש ב'מפתח חיפה למאמרים', לצורך בניית מאגר 'שווה ערך'. מאגר חיפה שימש עבורנו חזון ומודל מקצועי להנגשת ידע בעברית לקהילת המחקר בישראל.

תודתנו נתונה גם לחברת Exlibris על הסיוע בהקמת ממשק המאגר.