מדיניות הבריאות

מערכת הבריאות בישראל מספקת שירותי בריאות אוניברסליים וטיפול באיכות גבוהה. עם זאת ניצבים בפניה אתגרים רבים בכל הנוגע למניעת תחלואה, לנגישות ולזמינות של שירותי הבריאות, לתשתיות ולכוח אדם ולהוגנות בפריסת השירותים ובהספקתם. לאחרונה אתגרים אלה הועצמו לנוכח מלחמת "חרבות ברזל", בעיקר בתחום בריאות הנפש, השיקום, כוח האדם ומיגון המרפאות ובתי החולים. צוות מדיניות בריאות במכון ברוקדייל מסייע למערכת הבריאות להתמודד עם האתגרים בזמן מלחמה ובימי רגיעה ומספק למשרדי הממשלה ליווי מחקרי לתהליכים אסטרטגיים ארוכי טווח והנעה של רפורמות במערכת על ידי ביצוע סקירות בין-לאומיות, ליווי ועדות ציבוריות, סקירה של מסמכים אסטרטגיים וביצוע מחקרים וסקרים, לרבות מחקרים מהירים ומחקרים ארוכי טווח. החוקרים בצוות מסייעים לעובדי משרד הבריאות לחלץ תובנות למדיניות מתוך מאגרי מידע נבחרים, מעריכים את האתגרים העכשוויים ואת הרפורמות שמשרדי הממשלה מובילים ומציעים כיווני פעולה לשימור ולשיפור איכות, נגישות, הוגנות ויעילות מערכת הבריאות בישראל.

נושאי מחקר מרכזיים לשנת 2024

  • סוגיות הקשורות להתמודדות מערכת הבריאות בשעת חירום ומלחמה
  • תהליכי רפורמה והתייעלות במערכת הבריאות
  • קידום אוכלוסיות חלשות
  • איכות הטיפול
  • סוגיות בתכנון כוח אדם
  • תיאור רחב של מערכת הבריאות בישראל
מדיניות הבריאות Image

נושאי מחקר מרכזיים לשנת 2024

סוגיות הקשורות להתמודדות מערכת הבריאות בשעת חירום ומלחמה
תהליכי רפורמה והתייעלות במערכת הבריאות
קידום אוכלוסיות חלשות
איכות הטיפול
סוגיות בתכנון כוח אדם
תיאור רחב של מערכת הבריאות בישראל

צוות מחקר

פרסומים אחרונים