מדיניות הבריאות

מרכז סמוקלר לחקר מדיניות הבריאות אמון על מחקר עצמאי ואובייקטיבי כדי לספק מידע לקובעי המדיניות בסוגיות לאומיות חשובות אלו.

מערכת הבריאות בישראל היא בין המובילות בעולם בטיפול איכותי. עם זאת, מחסור מתמשך בעובדים, צמיחת הרפואה הפרטית וחוסר שוויון בטיפולי בריאות הביאו לנקיטת יוזמות כלל-ארציות במטרה להבטיח גישה שוויונית לטיפול איכותי בעבור האוכלוסייה כולה.

נושאי מחקר מרכזיים לשנת 2019

תהליכי רפורמות והתייעלות במערכת הבריאות

  • התמהיל הפרטי-ציבורי במימון שירותי בריאות
  • הרפורמה בבריאות הנפש
  • שכלול שיטת התמחור של הפעולות הרפואיות בבתי חולים
  • תשתיות בתי חולים – ניתוח המצב הקיים ותחזית לצרכים עתידיים

קידום אוכלוסיות חלשות

  • שילוב בין שירותי בריאות ובין שירותי רווחה עבור ילדים עניים ואנשים עם מוגבלויות
  • צמצום פערים (כולל פערים בין יהודים לערבים)

היערכות מערכת הבריאות להזדקנות המהירה של האוכלוסייה מבחינת התקציב ומבחינת מערך השירותים

  • רפואת שיניים לזקנים

קולו של הצרכן במערכת הבריאות וטיפול ממוקד לקוח

סוגיות בתכנון כוח אדם

יישום שיטות שלBIG DATA  במחקר על מדיניות בריאות ושירותי בריאות