מדיניות הבריאות

מערכת הבריאות בישראל היא בין המובילות בעולם בטיפול איכותי. עם זאת, מחסור מתמשך בעובדים, צמיחת הרפואה הפרטית וחוסר שוויון בטיפולי בריאות הביאו לנקיטת יוזמות כלל-ארציות במטרה להבטיח גישה שוויונית לטיפול איכותי בעבור האוכלוסייה כולה.

מרכז סמוקלר לחקר מדיניות הבריאות אמון על מחקר עצמאי ואובייקטיבי כדי לספק מידע לקובעי המדיניות בסוגיות לאומיות חשובות אלו.

נושאי מחקר מרכזיים לשנת 2024

  • תהליכי רפורמות והתייעלות במערכת הבריאות
  • קידום אוכלוסיות חלשות
  • איכות הטיפול
  • סוגיות בתכנון כוח אדם
  • תיאור רחב של מערכת הבריאות
מדיניות הבריאות Image

נושאי מחקר מרכזיים לשנת 2024

תהליכי רפורמות והתייעלות במערכת הבריאות
קידום אוכלוסיות חלשות
איכות הטיפול
סוגיות בתכנון כוח אדם
תיאור רחב של מערכת הבריאות

צוות מחקר

פרסומים אחרונים