מדיניות הבריאות

מערכת הבריאות בישראל היא בין המובילות בעולם בטיפול איכותי. עם זאת, מחסור מתמשך בעובדים, צמיחת הרפואה הפרטית וחוסר שוויון בטיפולי בריאות הביאו לנקיטת יוזמות כלל-ארציות במטרה להבטיח גישה שוויונית לטיפול איכותי בעבור האוכלוסייה כולה.

מרכז סמוקלר לחקר מדיניות הבריאות אמון על מחקר עצמאי ואובייקטיבי כדי לספק מידע לקובעי המדיניות בסוגיות לאומיות חשובות אלו.

נושאי מחקר מרכזיים לשנת 2022

  • תהליכי רפורמות והתייעלות במערכת הבריאות
  • קידום אוכלוסיות חלשות
  • היערכות מערכת הבריאות להזדקנות המהירה של האוכלוסייה מבחינת התקציב ומבחינת מערך השירותים
  • קולו של הצרכן במערכת הבריאות וטיפול ממוקד לקוח
  • סוגיות בתכנון כוח אדם
  • יישום שיטות שלBIG DATA במחקר על מדיניות בריאות ושירותי בריאות
מדיניות הבריאות Image

נושאי מחקר מרכזיים לשנת 2022

תהליכי רפורמות והתייעלות במערכת הבריאות
קידום אוכלוסיות חלשות
היערכות מערכת הבריאות להזדקנות המהירה של האוכלוסייה מבחינת התקציב ומבחינת מערך השירותים
קולו של הצרכן במערכת הבריאות וטיפול ממוקד לקוח
סוגיות בתכנון כוח אדם
יישום שיטות שלBIG DATA במחקר על מדיניות בריאות ושירותי בריאות

צוות מחקר

פרסומים אחרונים