מדיניות הבריאות

מערכת הבריאות בישראל היא בין המובילות בעולם בטיפול איכותי. עם זאת, מחסור מתמשך בעובדים, צמיחת הרפואה הפרטית וחוסר שוויון בטיפולי בריאות הביאו לנקיטת יוזמות כלל-ארציות במטרה להבטיח גישה שוויונית לטיפול איכותי בעבור האוכלוסייה כולה. מרכז סמוקלר לחקר מדיניות הבריאות אמון על מחקר עצמאי ואובייקטיבי  המספק מידע לקובעי המדיניות בסוגיות לאומיות חשובות אלו.

נושאי מחקר מרכזיים לשנת 2018

רפורמות ארציות והתייעלות לקידום מערכת הבריאות

 • רפורמה ארצית בבריאות הנפש
 • מימון הטיפול במוסדות סיעודיים

התמהיל הציבורי-פרטי במערכת הבריאות

 • מגמות בהתפתחות הרפואה הפרטית (ביטוח, שירותים, הוצאות)
 • שמירה על איזון נכון בין מערכת הבריאות הציבורית לבין מערכת הבריאות הפרטית

דעת הציבור על רמת השירות ועל תפקוד מערכת הבריאות

 • המטופל במרכז
 • פערים בין קבוצות אוכלוסייה ובין אזורים

כוח אדם והתפתחויות ארגוניות

 • תוכנית הפולטיימרים
 • תוכנית עוזרי רופא
 • משיכת רופאים לפריפריה
 • שינויים בתפקידי הרופאים הראשוניים
 • דעת הרופאים הראשוניים על מערכת ניטור האיכות הלאומית
 • קידום נשים בתפקידים בכירים בתחום ניהול הבריאות

שיטות התקשרות והחזרי תשלומים

 • נוסחת הקפיטציה להקצאת משאבים בביטוח בריאות ממלכתי
 • תקצוב ותמחור של בתי חולים
 • שיטות התקשרות לשירותי מוסדות סיעודיים