פרופ' רחל ניסנהולץ-גנות

Rachel Nissanholtz

חוקרת מומחית, צוות בריאות (חטיבת המערכות)

מדיניות הבריאות

חוקרת מומחית בצוות בריאות, חטיבת המערכות, מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, המכון למחקר חברתי יישומי המוביל בישראל.

פרופ' רחל ניסנהולץ-גנות עובדת במכון משנת 2010. תחומי המחקר העיקריים שלה הם: בריאות, משפט ומדיניות בריאות. מלבד עיסוקה המרכזי במחקרים בתחומים אלו, רחל היא עורכת דין ומשמשת גם יו"ר ועדת האתיקה של מכון ברוקדייל. רחל היא גם ראש המחלקה לניהול מערכות בריאות באוניברסיטת אריאל ונציגת ציבור בוועדת הלסינקי של שירותי בריאות כללית (קהילה).

לרחל תואר ראשון במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, וכן דוקטורט במדעי הרפואה מאוניברסיטת בן גוריון.

ניתן ליצור קשר עם רחל בדוא"ל: [email protected]

Research Gate

מאמרים מכתבי עת

Sela, Y., Grinberg, K., & Nissanholtz-Gannot, R.  (2023). The Dilemma of Compulsory Vaccinations—Ethical and Legal Considerations. Healthcare, 11(8), 1140. doi.org/10.3390/healthcare11081140

כהן, ח., וויס, י., אלקיים, א. וניסנהולץ-גנות, ר. (2022). השוואה של התוכניות למדידת איכות בבתי החולים בישראל ובאנגליה. הרפואה, 161(4), 206-202.

Sela, Y., Artom, T., Rosen, B., & Nissanholtz-Gannot, R. (2022). Primary Care Physicians’ Perceptions on Nurses’ Shared Responsibility for Quality of Patient Care: A Survey. International Journal of Environmental Research and Public Health19 (17), 10730. doi.org/10.3390/ijerph191710730

Hamama-Raz, Y., Nissanholtz Gannot, R., Michaelis, M., Beloosesky, Y., & Nissanholtz, A. (2022). Informal caregivers’ negative affect: The interplay of caregivers’ resilience, aging anxiety and burdenAging & Mental Health. doi.org/10.1080/13607863.2022.2116406

Nissanholtz-Gannot, R., Michael, D., Ashkenazi, Y., & Grossman, Z. (2021). The involvement of community pediatricians in the treatment of developmental-behavioral difficulties as perceived by directors of child development centersIsrael Journal of Health Policy Research, 10,56. doi.org/10.1186/s13584-021-00492-8

Nissanholtz Gannot, R., Hamama Raz, Y., Stein, I., & Hochwald, O. (2021). Secondary Traumatic Stress and Vigor Among Neonatal Intensive Care Unit Personnel: The Moderator Role of Coping FlexibilityAdvances in neonatal care: official journal of the National Association of Neonatal Nurses. doi.org/10.1097/ANC.0000000000000924

Berkowitz, O., Maoz-Breuer, R., Tal-Or, E., & Nissanholtz-Gannot, R. (2021). Are the new PA students helpful to emergency medicine physicians in Israel? JAAPA : official journal of the American Academy of Physician Assistants34(1), 39–44. doi.org/10.1097/01.JAA.0000723936.22396.08

Sela-Vilensky, Y., Grinberg, K., & Nissanholtz-Gannot, R. (2020). Attracting Israeli nursing students to community nursing. Israel Journal of Health Policy Research9(1), 44. doi.org/10.1186/s13584-020-00400-6

Fishbain, D., Danon, Y. L., & Nissanholz-Gannot, R. (2019). Accreditation systems for postgraduate medical education: A comparison of five countries. Advances in Health Sciences Education, 1-22. doi.org/10.1007/s10459-019-09880-x

Nissanholtz-Gannot, R., Rosen, B., Hirschfeld, M., & Community Nursing Study Group (2017). The changing roles of community nurses: The case of health plan nurses in Israel. Israel Journal of Health Policy Research6(1), 69. doi:10.1186/s13584-017-0197-5

Nissanholtz-Gannot, R., & Yankellevich, A. (2017). Regulating the relationship between physicians and pharmaceutical companies: A qualitative and descriptive analysis of the impact of Israeli legislation. Israel Journal of Health Policy Research6(1), 45.

Nissanholtz-Gannot, R., Bonny-Noach, H., & Korn, L. (2017). OP-80: Behavioral patterns and perceptions relating to body modification in Israel: Tattoos, piercings, and sub-dermal implants. Journal of Behavioral Addictions6(S1), 38-40.

Nissanholtz-Gannot, R., Yankellevich, A., & Nirel, N. (2016). The influence of the Israeli legislation on the relationship between physicians and pharmaceutical companies. Harefuah155(7), 426-430.

Nissanholtz-Gannot, R., Goldman, D., Rosen, B., Kay, C., & Wilf-Miron, R. (2016). How do primary care physicians perceive the role of nurses in quality measurement and improvement? The Israeli story. Frontiers in Public Health4, 124.

Nissanholtz-Gannot, R., Zigdon, A., & Lotan, M. (2015). The time is now: The need for an intensive, appropriate individual intervention for individuals with Rett syndrome. Journal of Syndromes2(2), 7.

Nissanholtz-Gannot, R., & Rosen, B. (2012). Monitoring quality in Israeli primary care: The primary care physicians' perspective. Israel Journal of Health Policy Research1(1), 26.

זיגדון, א., שפירא, א. וניסהולץ-גנות, ר. (2017). אי שוויון בבריאות – השוואה בין תושבי יהודה ושומרון לאוכלוסיית מדינת ישראל. מחקרי יהודה ושומרון, כ"ו(1),  175-195.

ניסנהולץ-גנות, ר. (2016). מימוש רצונו של אדם בסוף חייו: מה חושבים ומרגישים אנשי המקצוע במוסדות לזקנים. דורות: מגזין לקידום השירות לאוכלוסיה המבוגרת, 184, 42-38.

ניסנהולץ-גנות, ר., בוני-נח, ח., וקורן, ל. (2018). עמדות ידע ודפוסי התנהגות בנוגע לקישוט גוף בישראל: קעקועים, פירסינג והשתלות תת-עוריות. סוגיות חברתיות בישראל: כתב עת לנושאי חברה, 25, 208-180.

ניסנהולץ-גנות, ר. וגורדון, מ. (2019). מקומו של רופא המשפחה בהכנת החולה הנוטה למות לסוף החיים. מפגשים בעולם הבריאות, 443-434.

ניסנהולץ-גנות, ר., ינקלביץ, א., וניראל, נ. (2016). השפעת החקיקה בישראל על מערכת היחסים בין רופאים לחברות תרופות. הרפואה, 155(7), 430-426.

ניסנהולץ-גנות, ר., ינקלביץ, א., וניראל, נ. (2017). בין חקיקה להסדרה עצמית: המקרה של מערכת היחסים בין רופאים לחברות תרופות. רפואה ומשפט, 49, 132-117.

ניסנהולץ-גנות, ר., רוזן, ב., הירשפלד, מ. ושפירא, י. (2016). תמורות בעבודת האחות בקהילה בישראל. ביטחון סוציאלי, 99, 147-121.

ניסנהולץ-גנות, ר., שורץ, ש., ושני, ש. (2006). מערכת היחסים בין רופאים לחברות תרופות – העמדות ההדדיות בארץ ובעולם. רפואה ומשפט, 34, 111-93.

ניסנהולץ-גנות, ר., שורץ, ש. ושני, ש. (2010). השפעתה של מערכת היחסים בין הרופאים לחברות התרופות על מטופלים מנקודת מבטם של קובעי המדיניות בישראל. הרפואה, 149(11), 692-688

סלע-וילנסקי, י., ניסנהולץ-גנות, ר., ושפירא, י. (2017). הגורמים העיקריים המניעים סטודנטים לסיעוד לבחור בסיום לימודיהם בבית חולים לקהילה כיעד תעסוקה ראשון. הרפואה, 156( 6), 394.

קרואני, ח., טסלר, ר., בראון, מ. וניסנהולץ-גנות, ר. (2018). המטפל כמטופל: סקר שביעות רצון כראי לאיכות השירות. גוף ידע, 16, 44-37.

רגב, ע., טסלר, ר., ניסנהולץ-גנות, ר. שפירא, י., וייס, י., דדון, ע., . . . הראל-פיש, י. (2019). דפוסי אורח חיים בקרב המשפחה כגורם מקדם הרגלי פעילות גופנית בקרב ילדים ובני נוער בישראל. בתנועה: כתב-עת למדעי החינוך הגופני והספורט, י"ב(1), 151-135.

פרקים מספרים

Nissanholtz-Gannot, R., & Davidovitch, N. (2018). Evaluation of teaching and learning outcomes in health systems management studies, the case of Israel: Ideal versus actual. In R. L. Raby, & E. J. Valeau (Eds.), Handbook of comparative studies on community colleges and global counterparts (pp. 381-399). New York: Springer.