רינה מעוז ברויאר

חוקרת עמיתה, צוות בריאות (חטיבת המערכות)

מדיניות הבריאות

חוקרת עמיתה בצוות בריאות, חטיבת המערכות, מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, המכון למחקר חברתי יישומי המוביל בישראל.

רינה מעוז ברויאר עובדת במכון משנת 2015. תחומי המחקר העיקריים שלה הם: כוח אדם במערכת הבריאות והרפורמה לסימון מוצרי מזון בישראל. לרינה ניסיון רב במגוון שיטות מחקר, איכותניות וכמותיות.

לרינה תואר ראשון במדעי המוח מאוניברסיטת בר אילן ותואר שני במדעים ביו רפואיים מהאוניברסיטה העברית.

ניתן ליצור קשר עם רינה בדוא"ל: [email protected]

מאמרים מכתבי עת

Breuer, R. M., Waitzberg, R., Breuer, A., Cram, P., Bryndova, L., Williams, G. A., … & Rose, A. J. (2023). Work like a Doc: A comparison of regulations on residents' working hours in 14 high-income countriesHealth Policy. doi.org/10.1016/j.healthpol.2023.104753

Berkowitz, O., Maoz-Breuer, R., Tal-Or, E., & Nissanholtz-Gannot, R. (2021). Are the new PA students helpful to emergency medicine physicians in Israel? JAAPA : official journal of the American Academy of Physician Assistants34(1), 39–44. doi.org/10.1097/01.JAA.0000723936.22396.08

Maoz-Breuer, R., Berkowitz, O., & Nissanholtz-Gannot, R. (2019). Integration of the first physician assistants into israeli emergency departments–the physician assistants’ perspective. Israel Journal of Health Policy Research, 8(1), 4.