מעורבותם של רופאים ראשוניים בתחום בריאות הנפש לאחר החלת הרפורמה בבריאות הנפש

הצעה לציטוט בעברית:
אשכנזי, י. לף, י. מעוז ברויאר, ר. וטבנקין, ח. (2018). מעורבותם של רופאים ראשוניים בתחום בריאות הנפש לאחר החלת הרפורמה בבריאות הנפש. דמ-18-787. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.