קידומן של רופאות לתפקידי ניהול במערכת הבריאות בישראל – נקודת מבט מגדרית

הצעה לציטוט בעברית:
אשכנזי, י., מדינה-הרטום, ת. ומעוז-ברויאר, ר. (2019). קידומן של רופאות לתפקידי ניהול במערכת הבריאות בישראל – נקודת מבט מגדרית.
מ-19-153. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
 Ashkenazi, Y., Medina-Artom, T., & Maoz-Breuer, R. (2019). The Advancement of Women Physicians to Managerial Roles in Israel's Health System – A Gender Perspective. S-153-19. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)