סקר דעת הציבור על רמת השירות במערכת הבריאות ועל תפקודה 2022-2021

מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל עוקב מאז החלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי ב-1995 אחר תפקוד מערכת הבריאות מנקודת מבטם של המבוטחים. המחקר ממומן בסיוע משרד הבריאות, ומלווה אותו ועדת היגוי שחברים בה נציגי משרד הבריאות, משרד האוצר, המוסד לביטוח לאומי, קופות החולים, ארגוני חולים והאקדמיה.

הסקר בוחן את תפקוד מערכת הבריאות בכמה נושאים מרכזיים: רפואת המשפחה, רפואה יועצת, רפואה מרחוק, קופות החולים, רפואה דחופה, אמון במערכת הבריאות, ויתור על שירותי בריאות ופנייה אל מחוץ למערכת הציבורית.

הסקר נערך בשלהי תקופה של משבר בריאות עולמי והוא מציג תמונה מורכבת של דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות: לצד עלייה ניכרת בשביעות הרצון ממערכת הבריאות, שיעור המרואיינים שהביעו ביטחון בקבלת הטיפול הטוב והיעיל ביותר בעת הצורך אינו גבוה. כמו כן לצד שביעות רצון גבוהה משירותי הבריאות שניתנים על ידי קופות החולים, עדיין ישנם פערים בנגישות לשירותי בריאות בקרב מבוטחים בעלי מאפייני רקע שונים.

מצגת זו מציגה את ממצאי הסקר ה-13 : "סקר דעת הציבור על רמת השירות במערכת הבריאות ועל התפקוד שלה 2021–2022".

 

 

 

הצעה לציטוט:
לרון, מ., מעוז ברויאר, ר. ופיאלקו, ש. (2022). סקר דעת הציבור על רמת השירות במערכת הבריאות ועל התפקוד שלה 2022-2021 [מצגת]. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.