ניצה וורמברנד

רכזת, צוות בריאות (חטיבת המערכות)

מדיניות הבריאות