ד"ר שולי ברמלי גרינברג

Shuli Brammli

חוקרת מומחית בכירה, צוות בריאות (חטיבת המערכות)

מדיניות הבריאות

מאמרים מכתבי עת

Brammli-Greenberg, S., Fialco, S., Shtauber, N., & Weiss, Y. (2022). Sex differences in care complexity and cost of cardiac-related procedures as a basis for improving hospital payments systemsThe European Journal of Health Economics. doi.org/10.1007/s10198-022-01496-0

Brammli-Greenberg, S., Yaari, I., Daniels, E., & Adijes-Toren, A. (2021). How Managed Entry Agreements can improve allocation in the public health system: a mechanism design approach. The European Journal of Health Economics, 1-11. doi.org/10.1007/s10198-021-01284-2

Greenberg, S.B., Dotan, E., & Arazi, R. (2020). The insurability of innovative pharmaceutical cancer technologies. Israel Journal of Health Policy Research 969. doi.org/10.1186/s13584-020-00426-w

Waitzberg, R., Davidovitch, N., Leibner, G., Penn, N., & Brammli-Greenberg, S. (2020). Israel’s response to the COVID-19 pandemic: tailoring measures for vulnerable cultural minority populationsInternational Journal for  Equity in Health,  19(1), 1-5. doi.org/10.1186/s12939-020-01191-7

Brammli-Greenberg, S., Glazer, J., & Waitzberg, R. (2019). Modest risk-sharing significantly reduces health plans’ incentives for service distortion. The European Journal of Health Economics,  1-16. doi.org/10.1007/s10198-019-01102-w

Waitzberg, R., Quentin, W., Daniels, E., Perman, V., Brammli-Greenberg, S., Busse, R., & Greenberg, D. (2019). The 2010 expansion of activity-based hospital payment in israel: An evaluation of effects at the ward level. BMC Health Services Research, 19(1), 292. doi.org/10.1186/s12913-019-4083-4

Brammli-Greenberg, S., Glazer, J., & Shapiro, E. (2018). The inverse U-shaped Religion–Health connection among Israeli Jews. Journal of Religion and Health57(2), 738-750.

Gil, Z., & Brammli-Greenberg, S. (2018). An algorithm for improving hospital performance measures: A department-centered approach. Rambam Maimonides Medical Journal9(4), e0028. doi:10.5041/RMMJ.10352

Haimi, M., Brammli-Greenberg, S., Waisman, Y., & Baron-Epel, O. (2018). Physicians’ experiences, attitudes and challenges in a pediatric telemedicine service. Pediatric Research84(5), 650-656.

Brammli-Greenberg, S., Waitzberg, R., Perman, V., & Gamzu, R. (2016). Why and how did Israel adopt activity-based hospital payment? The procedure-related group incremental reform. Health Policy 120(10), 1171-1176. doi:S0168-8510(16)30213-5

Brammli-Greenberg, S., Waitzberg, R., Medina-Artom, T., & Adijes-Toren, A. (2014). Low-budget policy tool to empower Israeli insureds to demand their rights in the healthcare system. Health Policy118(3), 279-284.

Gross, R., Brammli-Greenberg, S., Rabinowitz, J., Gordon, B., & Afek, A. (2011). Disparities in obesity temporal trends of Israeli adolescents by ethnic origin. International Journal of Pediatric Obesity6(sup3), 154.

Rosen, B., Brammli-Greenberg, S., Gross, R., & Feldman, R. (2011). When co-payments for physician visits can affect supply as well as demand: Findings from a natural experiment in Israel's national health insurance system. International Journal of Health Planning and Management26(2), e37. doi:10.1002/hpm.1039

Zwanziger, J., & Brammli-Greenberg, S. (2011). Strong government influence over the Israeli health care system has led to low rates of spending growth. Health Affairs30(9), 1779-1785.

Bin-Nun, G., & Brammli-Greenberg, S. (2009). Economic aspects of the insurance reform in mental health. Psychiatry12, 14-19.

Gross, R., Brammli-Greenberg, S., Gordon, B., Rabinowitz, J., & Afek, A. (2009). Population-based trends in male adolescent obesity in Israel 1967–2003. Journal of Adolescent Health44(2), 195-198.

Rosen, B., Nirel, N., Gross, R., & Brammli-Greenberg, S. (2009). The Israeli mental health insurance reform: A framework for a systematic and coordinated evaluation effort. Journal of Mental Health Policy and Economics12, S37.

Gross, R., Brammli-Greenberg, S., & Rosen Bruce. (2007). Co-payments: The implications for service accessibility and equity. Law and Business6, 197-224.

Gross, R., Tabenkin, H., & Brammli-Greenberg, S. (2007). Factors affecting primary care physicians' perceptions of health system reform in Israel: Professional autonomy versus organizational affiliation. Social Science and Medicine64(7), 1450-1462. doi:10.1016/j.socscimed.2006.11.012

Gross, R., Tabenkin, H., Brammli-Greenberg, S., & Benbassat, J. (2007). The association between inquiry about emotional distress and women's satisfaction with their family physician: Findings from a national survey. Women and Health45(1), 51-67. doi:10.1300/J013v45n01_04

Gross, R., Brammli-Greenberg, S., Tabenkin, H., & Benbassat, J. (2007). Primary care physicians' discussion of emotional distress and patient satisfaction. The International Journal of Psychiatry in Medicine37(3), 331-345.

Gross, R., Tabenkin, H., Schoen, C., Brammli-Greenberg, S., & Simantov, E. (2006). Health counseling for women in the absence of financial barriers: Comparing reported counseling rates of women in the United States and Israel. Women & Health43(1), 1-18.

Gross, R., & Brammli-Greenberg, S. (2004). Evaluating the effect of regulatory prohibitions against risk selection by health status on supplemental insurance ownership in Israel. Social Science & Medicine58(9), 1609-1622.

Bentur, N., Gross, R., & Brammli-Greenberg, S. (2004). Satisfaction with and access to community care of the chronically ill in Israel's health system. Health Policy67(2), 129-136.

Gross, R., Brammli-Greenberg, S., & Bentur, N. (2003). Women caring for disabled parents and other relatives: Implications for social workers in the health services. Social Work in Health Care37(4), 19-37. doi:10.1300/J010v37n04_02

Schoen, C., Simantov, E., Gross, R., Brammli, S., & Leiman, J. (2003). Disparities in women's health and health care experiences in the United States and Israel: Findings from 1998 national women's health surveys. Women & Health37(1), 49-70.

Gross, R., Brammli-Greenberg, S., & Remennick, L. (2001). Self-rated health status and health care utilization among immigrant and non-immigrant Israeli Jewish women. Women & Health34(3), 53-69.

Gross, R., Tabenkin, H., & Brammli-Greenberg, S. (2001). Gatekeeping: A challenge in the management of primary care physicians. Journal of Management in Medicine15(4), 283-302.

Tabenkin, H., Gross, R., Brammli-Greenberg, S., & Steinmetz, D. (2001). Primary care physicians in Israel: Self-perception of their role in the healthcare system and policy makers' and patients' perception of them as gatekeepers. The Israel Medical Association Journal3(12), 893-897.

Gross, R., Tabenkin, H., & Brammli-Greenberg, S. (2000). What do primary care physicians think of Israel's health policy reform? Harefuah139(1-2), 1-8.

Gross, R., Tabenkin, H., & Brammli-Greenberg, S. (2000). Who needs a gatekeeper? Patients' views of the role of the primary care physician. Family Practice17(3), 222-229.

Gross, R., Tabenkin, H., Brammli-Greenberg, S., & Schwartzman, P. (1998). Patients’ opinions of the role of the primary care physician: Implications for the organization of health services. Harefuah134(2), 81-88.

Tabenkin, H., Gross, R., Brammli, S., & Shvartzman, P. (1998). Patients' views of direct access to specialists: An Israeli experience. The Israel Medical Association279(24), 1943-1948.

בן-נון, ג. וברמלי-גרינברג, ש. (2009). כלכלה ובריאות הנפש. מדיסין – פסיכיאטריה, 12, 19-14.

ברמלי-גרינברג, ש. וגרוס, ר. (2009). מה רוצה הציבור לדעת ומה הוא יודע באמת? דורות: מגזין לקידום השירות לאוכלוסיה המבוגרת, 114, 28-26.

ברמלי-גרינברג, ש., גרוס, ר., רסולי, א. ואשכנזי, י. (2008). ביטוח סיעודי פרטי – הצרכנים, המבטחים והמדינה, 2005. גרונטולוגיה: כתב-עת בנושאי הזיקנה, 35 (3), 47-33.

גרוס, ר., ברמלי-גרינברג, ש. ורוזן, ב. (2007). תשלומי השתתפות עצמית: השלכה על נגישות לשירותים ושוויוניות. משפט ועסקים, 6, 224-197

בנטור, נ., גרוס, ר., רזניצקי, ש. וברמלי-גרינברג, ש. (2004). השפעת תשלומי השתתפות עצמית על נגישות שירותי הרפואה הראשונית לחולי שבץ המוח. ביטחון סוציאלי, 66, 75-63.

ברמלי-גרינברג, ש. וגרוס, ר. (2004). ביטוח משלים בישראל 2003: נתונים וסוגיות מדיניות. זמן הרפואה, 2(15), 20-16.

ברמלי-גרינברג, ש. (2003). כל מה שרצית לדעת ולא העזת לשאול על ההשתתפות העצמית בעבור שירותים שבאחריות קופות חולים. מסר לענין, 15, 15-12.

ברמלי-גרינברג, ש. (2003). סוגיות בהסדרת הביטוח הסיעודי בישראל 2003. מסר לענין, 16, 18-17, 26

גרוס, ר. וברמלי-גרינברג, ש. (2002). דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות בשנים 1995, 1997, 1999. סוכן הביטוח,  99, 44-40.

גרוס, ר. וברמלי-גרינברג, ש. (2001). ביטוחי בריאות משלימים: תמורות במדיניות ובהתנהגות הצרכנים. ביטחון סוציאלי, 61, 171-154.

גרוס, ר. וברמלי-גרינברג, ש. (2001). דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות בשנים 1995, 1997, 1999. מכתב לחבר, 63(3), 45-43.

גרוס, ר. וברמלי-גרינברג, ש. (2000). בריאות ורווחה של נשים בישראל – ממצאי סקר ארצי. מכתב לחבר, 62(12), 43-40.

גרוס, ר., טבנקין, ח. וברמלי-גרינברג, ש. (2000). מה חושבים רופאים ראשוניים על מדיניות הבריאות של ישראל? הרפואה, 139(1-2), 8-1.

ברמלי-גרינברג, ש. וגרוס, ר. (1999). ביטוח בריאות משלים ומסחרי 1998. סוכן הביטוח,  85, 37-36. 

גרוס, ר., טבנקין, ח., ברמלי, ש. ושורצמן, פ. (1998). דעת החולים על תפקיד הרופא הראשוני ככתובת ראשונה לבעיות הבריאות שלהם: השלכות לאירגון שירותי הרפואה. הרפואה, 134(2), 88-81.

גרוס, ר. וברמלי, ש. (1997). חלופות לארגון שוק ביטוחי הבריאות המשלים והמסחרי בישראל בעקבות יישום חוק ביטוח בריאות ממלכתי. ביטחון סוציאלי, 50, 58-40.

ברמלי-גרינברג, ש. וגרוס, ר. (1996). תמורות בביטוחי בריאות מסחריים בעידן חוק ביטוח בריאות ממלכתי. ביטוח: רבעון הביטוח בישראל, , 95, 40-35. 

פרקים מספרים

Bramli-Greenberg, S., & Waitzberg, R. (2020). Integrating public and private insurance in the Israeli health system: an attempt to reconcile conflicting values. In S. Thomson, A. Sagan, &  E. Mossialos (Eds.), Private Health Insurance: History, Politics and Performance European Observatory on Health Systems and Policies, (pp. 264-303). Cambridge University Press. doi.org/10.1017/9781139026468

Brammli-Greenberg, S., Glazer, J., & Shmueli, A. (2018). Regulated competition and health plan payment under the national health insurance law in Israel—The unfinished story. In T. McGuire, & R. V. Kleef (Eds.), Risk adjustment, risk sharing and premium regulation in health insurance markets (pp. 365-395). Amsterdam: Elsevier Publishing.

Brammli-Greenberg, S., Waitzberg, R., Perman, V., & Gamzu, R. (2016). How Israel reimburses hospitals based on activity: The procedure-related group (PRG) incremental reform. In OECD (Ed.), Better ways to pay for health care. Paris: OECD Publishing.

גרוס, ר. וברמלי-גרינברג, ש. (2009). מצוקה נפשית ושוויון. בתוך ח. דורון (עור'), מערכת הבריאות: לאן? (עמ' 141-112). באר-שבע, הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.