ד"ר שולי ברמלי גרינברג

ד"ר שולי ברמלי גרינברג

חוקרת מומחית בכירה, ראש צוות כלכלת בריאות, ראש צוות יז"פ

מדיניות הבריאות