ד"ר נורה עבדל-רחמן

חוקרת, צוות בריאות (חטיבת המערכות)

מדיניות הבריאות

חוקרת בצוות מדיניות בריאות, חטיבת המערכות, מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, המכון למחקר חברתי יישומי המוביל בישראל.

ד"ר נורה עבדל-רחמן עובדת במכון משנת 2022. תחומי המחקר העיקריים שלה הם: מדדי בריאות וצמצום פערי בריאות. לנורה ניסיון רב בניהול מחקר כמותי ואיכותני. היא מתמחה במדידת איכות הטיפול, כולל מדדים קליניים ומדדים מדיווח המטופל (Patient-reported outcome measures). בשנים האחרונות עבדה על מחקר הדוקטורט שנושאו "איכות הטיפול בסוכרת בקהילה: תוצאות מדיווח המטופל, מדד איכות מסכם והקשר בין מדדי איכות והתוצאות הבריאותיות". המחקר זכה לשיתוף פעולה של ארבע קופות החולים בארץ, כלל איסוף נתונים עבור כל חולי הסוכרת שרכשו תרופות לסוכרת בישראל בשנים 2005-2003 ומעקב של עשר שנים.

לנורה תואר ראשון במדעי מעבדה מהמכללה האקדמית הדסה, תואר שני ודוקטורט בבריאות הציבור מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

ניתן ליצור קשר עם ד"ר נורה עבדל-רחמן בדוא"ל: [email protected]

מאמרים מכתבי עת

Abdel-Rahman, N., Manor, O., Cohen, A., Elran, E., Cohen, A. G., Krieger, M., Paltiel, O., Valinsky, L., Ben-Yehuda, A., & Calderon-Margalit, R. (2024). Adherence to diabetes quality indicators in primary care and all-cause mortality: A nationwide population-based historical cohort study. PloS one19(5): e0302422. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0302422

Abdel-Rahman, N., Manor, O., Elran, E., Srugo, I., Cohen-Stavi, C., Jaffe, A., & Shani, M. (2024). Implications of patient-reported outcome measures among patients with recently diagnosed type 2 diabetes. Israel Journal of Health Policy Research, 13, 6. https://doi.org/10.1186/s13584-024-00592-1

Abdel-Rahman, N., Calderon-Margalit, R., Cohen, A., Elran, E., Golan Cohen, A., Krieger, M., Paltiel, O., Valinsky, L., Ben-Yehuda, A., & Manor, O. (2022). Longitudinal Adherence to Diabetes Quality Indicators and Cardiac Disease: A Nationwide Population-Based Historical Cohort Study of Patients With Pharmacologically Treated Diabetes.  Journal of the American Heart Association11(19). https://doi.org/10.1161/JAHA.122.025603

Abdel-Rahman, N., Manor, O., Valinsky, L., Mosenzon, O., Calderon-Margalit. R., & Roberman, S.  (2022). What is important for people with type 2 diabetes? A focus group study to identify relevant aspects for Patient-Reported Outcome Measures in diabetes care. PLoS ONE 17(11). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0277424

Abdel-Rahman, N., Yoffe, N., Siman-Tov, M., Radomislensky, I., Israel Trauma Group, & Peleg., K.  (2019). Achieving ethnic equality in the Israel trauma healthcare system: the case of the elderly population. Israel Journal of Health Policy Research, 8, 25. https://doi.org/10.1186/s13584-019-0294-8

Einy, S., Abdel-Rahman, N., Siman-Tov, M., Aizenbud, D., Peleg, K., &  Israel Trauma Group. (2016). Maxillofacial Trauma Following Road Accidents and Falls. Journal of Craniofacial Surgery. 27(4), 857-61. https://doi.org /10.1097/SCS.0000000000002555

Abdel-Rahman, N., Siman-Tov, M., Israel Trauma Group, & Peleg, K. (2013). Ethnicity and road traffic injuries: differences between Jewish and Arab children in Israel. Ethnicity & health18(4), 391-401. https://doi.org/10.1080/13557858.2012.754405