מיזם "אפשריבריא בעיר" לקידום חיים פעילים ובריאים ברשויות מקומיות 2022: מחקר הערכה

רקע

קידום בריאות הוא גישה המתמקדת בשיפור הבריאות של הפרט. קידום בריאות כולל מניעת מחלות כרוניות שאינן מדבקות באמצעות הפעלת תוכניות התערבות העוסקות בגורמים הניתנים לשינוי, כגון שינוי התנהגות הפרט, שינוי מדיניות, שינוי הסביבה וחיזוק הקהילה. המיזם "אפשריבריא בעיר" (להלן: המיזם) פועל משנת 2018 ומטרתו להעצים חיים פעילים ובריאים ולבסס את מחויבותה של הרשות המקומית לקידום בריאות ולהרחיבה. בשנת 2023 ביקש משרד הבריאות ממכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל לבצע מחקר הערכה של המיזם כדי לבחון את פעולותיו ותרומתו לקידום אורח חיים בריא ופעיל.

מטרות

מטרות המחקר הן: (1) ללמוד מה הן תוכניות ההתערבות שבוצעו במסגרת המיזם ולבחון את החסמים והזרזים ליישומן; (2) לבחון את התרומה הנתפסת של המיזם בעיני מתאמי הבריאות[1] האחראים ליישומו ברשויות מקומיות שהשתתפו בו.

שיטה

מחקר חתך בשיטות מעורבות שכלל:

  • סקר חתך מקוון שמטרתו הייתה ללמוד מהם התחומים העיקריים שבהם בוצעו תוכניות ההתערבות ומה כללה ההתערבות. שאלון הסקר נשלח ל-57 מתאמי בריאות ברשויות המקומיות שהשתתפו במיזםבשנת 2022, מתוכם השיבו 37 מתאמי בריאות.
  • ראיונות עומק מובנים למחצה עם 30 מתאמי בריאות. מטרת הראיונות הייתה להבין לעומק את הפעילויות שנעשו ברשויות המקומיות ולבחון את החסמים והזרזים ליישום תוכניות ההתערבות.

נתוני הסקר נותחו באמצעות תוכנת SPSS וראיונות העומק נותחו באמצעות תוכנת אטלס בשיטת ניתוח תוכן תמטי.

ממצאים

כל מתאמי הבריאות שמילאו את שאלון הסקר (37) דיווחו על ביצוע פעילות בתחום הגיל השלישי; 29 מתאמי בריאות דיווחו על ביצוע שינויים סביבתיים לעידוד פעילות גופנית; ו-21 דיווחו על פעילות בבתי ספר.

מראיונות העומק עלה כי נערכו פעילויות מגוונות בעיקר בבתי ספר ובקרב בני הגיל השלישי. תוכניות ההתערבות כללו סדנאות והרצאות לקידום בריאות וגם מתן הכשרה לאנשי מקצוע כדי להבטיח השפעה לטווח ארוך. עוד עלה כי יש קושי לבצע שינויים סביבתיים לעידוד פעילות גופנית בשל התקציב הצנוע יחסית שמוענק מן המיזם. מתאמי הבריאות טענו כי המיזם מגביר את מחויבות הרשות המקומית לקידום בריאות התושבים. בין החסמים לביצוע תוכניות ההתערבות עלו: עיכוב בלוחות הזמנים של המיזם הן בפרסום הקול קורא לתמיכה ברשויות מקומיות לביצוע תוכניות והכרה בהן כרשויות "אפשריבריא בעיר" לשנת 2022, הן באישור התקציב; תקציב צנוע; אי קיומה של מחלקת בריאות בחלק מהרשויות המקומיות; וכן ניסיון ליישם תוכניות התערבות בו-זמנית בריבוי תחומים ובקבוצות רבות באוכלוסייה.

המלצות

  • יש להתאים את לוח הזמנים של המיזם ללוח הזמנים של שנת התקציב ושל הפעילות ברמת הרשות המקומית – החל מפרסום הקול קורא ועד לביצוע הפעילויות
  • יש לשקול לפרסם את הקול קורא אחת לכמה שנים (כל שנתיים או שלוש) כך שאפשר יהיה לתכנן ולבצע תוכניות התערבות מורכבות שדורשות זמן ותקציב מובטח
  • יש להשקיע משאבים בתיעוד תוכניות ההתערבות וליצור מדדי הערכה כלליים למיזם
  • יש לאפשר גמישות רבה יותר לרשויות המקומיות בתיעדוף התוכניות והמשאבים בהתבסס על הצרכים בכל רשות ורשות
  • יש לקדם למידה הדדית בין מתאמי בריאות ברשויות מקומיות שונות ואיגום משאבים כולל שיתוף בתובנות ורכישה משותפת של שירותים

 

[1] תפקידם של מתאמי הבריאות כולל בין היתר ניהול וקידום אורח חיים בריא ברשות המקומית.

 

 

הצעה לציטוט בעברית:
עבדל-רחמן, נ., ברוש, ת., לוי, נ., לורן, א. ובראון-אפל, א. (2024). מיזם "אפשריבריא בעיר" לקידום חיים פעילים ובריאים ברשויות מקומיות 2022: מחקר הערכה. דמ-24-995. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:

Abdel-Rahman, N., Brosh, T., Levy, N., Loren, O., & Baron Epel, O. (2024). The “EfshariBari in the City” Initiative for Promoting Active and Healthy Living in Local Authorities 2022: An Evaluation Study. RR-995-24. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)