מיפוי תפוקות בפנימיות השירות לילד ולנוער

מטרת המיפוי היא לאסוף מידע מקיף ועדכני על התפוקות הניתנות לחניכים בפנימיות השירות לילד ולנוער. מידע זה ישמש בסיס לגיבוש מדיניות ולקבלת החלטות במסגרת הרפורמה בפנימיות השירות.

טליה חסין, ניקול טליאס, הילה דולב

הצעה לציטוט בעברית:
דולב, ה. טליאס, נ. וחסין, ט.(2019). מיפוי תפוקות בפנימיות השירות לילד ולנוער. דמ-19-785. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.