מיפוי תפוקות בפנימיות השירות לילד ולנוער

מטרת המיפוי היא לאסוף מידע מקיף ועדכני על התפוקות הניתנות לחניכים בפנימיות השירות לילד ולנוער. מידע זה ישמש בסיס לגיבוש מדיניות ולקבלת החלטות במסגרת הרפורמה בפנימיות השירות.