מובילים דיגיטליים התוכנית לשלטון המקומי – מחזור ג'

מצגת זו מסכמת את ממצאי ההערכה של המחזור השלישי של תוכנית "מובילים דיגיטליים" לשלטון המקומי, המכשירה מובילי חדשנות דיגיטלית בשירות הציבורי.