תוכנית קפלן למנהיגות – מחקר הערכה: ממצאים מן המעקב אחר המחזור הראשון (2019-2018) והמחזור השני (2020-2019)

רקע

תוכנית קפלן למנהיגות היא התוכנית הבין-לאומית הראשונה של הג'וינט אשר הציבה לה למטרה לפתח מנהיגות צעירה בקהילות יהודיות באירופה, ברה"מ לשעבר ואמריקה הלטינית. התוכנית מיועדת לאנשי מקצוע צעירים במשרות ניהול בדרג ביניים בקהילות יהודיות, השואפים לחזק את השפעתם ומנהיגותם, במיוחד בתוך הארגונים שהם פועלים בהם. התוכנית מתמקדת במתן כלים וידע בארבעה תחומים: מנהיגות, ניהול, פיתוח קהילתי ותכנים יהודיים.

מטרות

דוח זה מסכם את ממצאי מחקר המעקב אחר המחזור הראשון והשני של התוכנית. המחקר ביקש לבחון האם לאחר סיומה, בוגרי התוכנית עובדים בקהילות היהודיות, האם חל שינוי בתפקידם, האם הם משתמשים בידע, במיומנויות ובכלים שרכשו בתוכנית והאם הם שומרים על קשר עם עמיתיהם לתוכנית.

שיטה

המעקב אחר בוגרי המחזור הראשון בוצע באמצעות ראיונות חצי מובנים שנערכו בזום עם הבוגרים בשפות אנגלית ורוסית (23=N), והמעקב אחר בוגרי המחזור השני בוצע באמצעות סקר מקוון למילוי עצמי שנשלח לבוגרים באנגלית, רוסית וספרדית (42=N). מידע חסר על בוגרים שלא נענו לפניות צוות המחקר נמסר על ידי צוות התוכנית.

ממצאים

דמיון רב נמצא בין בוגרי המחזור הראשון של התוכנית ובין בוגרי המחזור השני. רוב הבוגרים ציינו שהם ממשיכים לעבוד בקהילות היהודיות, רובם באותו ארגון ובאותו תפקיד שמילאו בעת השתתפותם בתוכנית.

על אף האתגרים שהציבה מגפת הקורונה, כל הבוגרים שעובדים בקהילות היהודיות שמרו על משרתם ואף קודמו. בעודם מסתגלים למשבר הבריאותי, רכשו הבוגרים מיומנויות חדשות כגון מתן סיוע חירום ועבודה מרחוק.

הבוגרים דיווחו כי הם משמשים בידע, במיומנויות ובכלים שרכשו בתחום הניהול והמנהיגות באופן יום-יומי, אך הם משתמשים פחות בידע בתחום הפיתוח הקהילתי ובתחום היהדות. רוב הבוגרים לוקחים חלק ברשתות עמיתים אזוריות המשמשות פלטפורמה לתקשורת בין-אישית ומקצועית ולקשרי חברות.

הבוגרים היו שבעי רצון מיצירת רשת הבוגרים הבין-לאומית והביעו רצון להשתתף בה כדי להתעדכן בתחומי העיסוק של עמיתיהם הבוגרים ולהפיק תועלת מלמידה משותפת ומשיתוף פעולה. נראה כי בוגרי המחזור השני מחוייבים יותר לרשת הבין-לאומית מאשר בוגרי המחזור הראשון.

המלצות

מן הדוח עולות המלצות לשיפור התוכנית בתחומים אחדים: בחירת משתתפי התוכנית, המומחיות של צוות התוכנית, התכנים בתוכנית, תמיכה בבוגרים לאחר סיום התוכנית והשיטות והתכנים שתורמים לבניית רשת הבוגרים הבין-לאומית.