מובילים דיגיטליים התוכנית לממשלה – מחזור ד'

מצגת זו מסכמת את ממצאי ההערכה של המחזור הרביעי של תוכנית "מובילים דיגיטליים" לממשלה, המכשירה מובילי חדשנות דיגיטלית בשירות הציבורי.