רואים רחו"ק (רווחה, חברה וקהילה) – עתודה למנהיגות בכירה בשדה הרווחה והשירותים החברתיים: מחזור ב'

מטרת תוכנית ההכשרה רואים רחו"ק היא לפתח קבוצת השפעה של סוכני שינוי, מקרב כלל השירותים החברתיים, שתפעל לקידום מערכת הלומדת, יוזמת וצופה את פני העתיד. כחלק מתהליך הלמידה בתוכנית התבקשו המשתתפים להוביל יוזמה בשדה השירותים החברתיים.

המחקר נועד לבחון את המידה שבה הושגו מטרות העבודה על היוזמות בתוכנית, להעריך את אופן הניהול והארגון של העבודה ולתרום לעיצובה במחזורים הבאים.