כיצד מתמודדים ארגוני הפיקוח על השירותים החברתיים במדינות שונות עם מגפת הקורונה?

מגפת הקורונה מציבה אתגר בפני ארגוני הפיקוח על השירותים החברתיים, כמה אפשר, וכמה כדאי לדרוש מהשירותים החברתיים בשעת משבר? כיצד מוודאים שהשירותים ממשיכים לספק ללקוחות שירות איכותי ובטיחותי, מבלי להעמיס עליהם בתקופה קשה זו? 

הילה דולב וטליה חסין מחטיבת האיכות בשירותים חברתיים ערכו סקירה של אתרי האינטרנט של ארגוני הפיקוח בעולם, לבחון את דרכי ההתמודדות הננקטים ברחבי העולם. 

חוקרות מכון ברוקדייל בשירות השטח, התגייסו לביצוע מחקר מהיר, שיסייע להבנת המצב ואפשרויות ההתמודדות עמו, בשירותים החברתיים בישראל. 

לכל הפרסומים של מכון ברוקדייל בנושא נגיף הקורונה לחצו כאן!

woman in white robe wearing mask