סיכום הסיור המקצועי לארגון הפיקוח האירי HIQA

באוקטובר 2022 נערך סיור מקצועי בארגון הפיקוח HIQA [Health Information and Quality Authority], האחראי לשירותים בתחום הרווחה ובתחום הבריאות באירלנד. בסיור השתתפו חוקרות מצוות הבטחת איכות במכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל ונציגות מאגף איכות, פיקוח ובקרה במשרד הרווחה והביטחון החברתי  ונציגה ממחוז דרום של משרד הרווחה. מטרות הסיור היו ללמוד מן הניסיון של ארגון הפיקוח באירלנד, להציג את הידע והניסיון הישראלי ולדון במשותף ובשונה בכל מדינה.

הסיור עסק במגוון נושאים בתחום הפיקוח על שירותים חברתיים: המבנה, הסמכויות ותחומי הפעילות של ארגון הפיקוח האירי ושל משרד הרווחה בישראל, דרכי העבודה של יחידות הפיקוח, אופן השימוש בממצאי הפיקוח לשיפור איכות השירותים, פיתוח ושימוש במדדי איכות, מחקרי עומק על בסיס נתוני פיקוח, פניות ציבור, דיגיטציה של המידע, שירותים חברתיים אינטגרטיביים וניהול סיכונים בפיקוח. במסמך זה מוצגים סיכום של דרכי הפעולה של ארגון הפיקוח האירי כפי שעלו במהלך הסיור, וכן נושאים משותפים וסוגיות שעלו בדיונים.