תוכנית קפלן למנהיגות: ממצאים מן המעקב אחר המחזור השני

רקע

תוכנית קפלן למנהיגות היא התוכנית הבין-לאומית הראשונה של הג'וינט אשר הציבה לה למטרה לפתח מנהיגות צעירה בקהילות יהודיות באירופה, ברה"מ לשעבר ואמריקה הלטינית. התוכנית מיועדת לאנשי מקצוע צעירים במשרות ניהול בדרג ביניים בקהילות יהודיות, השואפים לחזק את השפעתם ומנהיגותם, במיוחד בתוך הארגונים שהם פועלים בהם. התוכנית מתמקדת במתן כלים וידע בארבעה תחומים: מנהיגות, ניהול, פיתוח קהילתי ותכנים יהודיים.

מטרות

דוח זה מסכם את ממצאי מחקר המעקב אחר המחזור השני של התוכנית. המחקר ביקש לבחון אם לאחר סיומה, בוגרי התוכנית עובדים בקהילות היהודיות; אם חל שינוי בתפקידם; אם הם משתמשים בידע, במיומנויות ובכלים שרכשו בתוכנית; ואם הם שומרים על קשר עם עמיתיהם לתוכנית.

שיטה

המעקב אחר בוגרי המחזור השני בוצע באמצעות ראיונות חצי מובנים שנערכו עם הבוגרים בזום בשפות אנגלית ורוסית (N=30). מידע חסר על מצב התעסוקה של בוגרים שאי אפשר היה לראיין עקב מגבלות שפה ושל בוגרים שלא נענו לפניות צוות המחקר, נמסר על ידי צוות התוכנית (N=12).

ממצאים

רוב הבוגרים ציינו שהם ממשיכים לעבוד בקהילות היהודיות, רובם באותו ארגון שבו עבדו בעת השתתפותם בתוכנית. על אף האתגרים שהציבה מגפת הקורונה והמלחמה בין רוסיה לאוקראינה, כל הבוגרים שעובדים בקהילות היהודיות שמרו על משרתם ואף קודמו. בהשוואה למחזור הקודם, שיעור גבוה יותר של בוגרים קודמו בתפקידם בתוך הקהילה היהודית.

הבוגרים דיווחו כי לתוכנית הייתה השפעה רבה על חיזוק הביטחון העצמי שלהם ועל גיבוש זהותם המקצועית. הם משתמשים בידע, במיומנויות ובכלים שרכשו בתחום הניהול והמנהיגות באופן יום-יומי.

רוב הבוגרים לוקחים חלק ברשתות עמיתים אזוריות המשמשות פלטפורמה לתקשורת בין-אישית ומקצועית ולקשרי חברות. רשתות אלו אף סייעו במתן עזרה לפליטים במהלך המלחמה בין רוסיה לאוקראינה.

המלצות

מן הדוח עולות המלצות לשיפור התוכנית בתחומים אחדים: בחירת משתתפי התוכנית, מיקום הסמינרים האזוריים, דרכי הלמידה (למידה בקבוצות קטנות בסמינר הגלובלי ולמידה באמצעות סדנאות מעשיות), פיתוח רשת בוגרים ומעורבות בוגרים בתוכנית במחזוריה הבאים.

 

 

הצעה לציטוט בעברית:
חסין, ט. ומילשטיין, א. (2022). תוכנית קפלן למנהיגות: ממצאים מן המעקב אחר המחזור השני. מ-22-218. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל. (אנגלית)

הצעה לציטוט באנגלית:
Hasin, T., & Milshtein, E. (2022). The Kaplan Program Alumni Kaplan Leadership Program: Mapping of Cohort 2. S-218-22. Myers-JDC-Brookdale Institute.