הפעלת מועדוניות לילדים בסיכון בעת חירום כמענה לפיתוח חוסן: סקירת ספרות

ב-7 באוקטובר 2023 פרצה מלחמת "חרבות ברזל". בשבוע הראשון של המלחמה נסגרו בתי הספר בכל רחבי הארץ ואיתם גם מסגרות כגון מועדוניות לילדים הפועלות כמסגרות אחר הצוהריים ונותנות מענה לילדים המוכרים לשירותי הרווחה ברשויות המקומיות. כחודש אחרי פרוץ המלחמה, עדיין לא הייתה שגרת לימודים ופעילות לשעות הפנאי במקומות רבים בארץ. בכל רחבי הארץ עדיין נשמעו אזעקות והתרעות, הקוראות לציבור לעבור למרחבים מוגנים.

סקירת ספרות זו עוסקת בחשיבות הפעלת המועדוניות כחלק מבניית החוסן של ילדים בסיכון בגילי בית ספר יסודי וכחלק משמירה על שלומותם בעת חירום. במסמך מובאות תאוריות התומכות בהפעלת מועדוניות לילדים בעת חירום לצד תובנות והמלצות יישומיות אשר יסייעו הן לקובעי מדיניות הן לצוותים המפעילים מועדוניות בהפעלתן בעת חירום.

 

לכל הפרסומים של מכון ברוקדייל בנושא מלחמת "חרבות ברזל" לחצו כאן.