חוקרת עמיתה, צוות הבטחת איכות (חטיבת איכות בשירותים חברתיים)

הבטחת איכות

חוקרת עמיתה בצוות הבטחת איכות, חטיבת איכות בשירותים החברתיים, מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, המכון למחקר חברתי יישומי המוביל בישראל.

ד"ר טל לנטו עובדת במכון משנת 2020. תחומי המחקר העיקריים שלה הם: תכנון אסטרטגי במגזר הציבורי, ניהול סיכונים בפיקוח ומדיניות הטיפול בדרי רחוב.

לטל תואר ראשון בהיסטוריה ומדע המדינה, תואר שני ודוקטורט במדע מדינה, כולם מהאוניברסיטה העברית. מחקרה עוסק בחקר בתי מחוקקים, בדגש על מנגנוני אי-אמון בממשלה.