חוקרת מתמחה, צוות הבטחת איכות (חטיבת איכות בשירותים חברתיים)

הבטחת איכות

חוקרת מתמחה בצוות הבטחת איכות, חטיבת איכות בשירותים החברתיים, מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל, המכון למחקר חברתי יישומי המוביל בישראל.

טל לנטו עובדת במכון משנת 2020. תחומי המחקר העיקריים שלה הם: תכנון אסטרטגי במגזר הציבורי, ניהול סיכונים בפיקוח ומדיניות הטיפול בדרי רחוב. מעבר לכך, במסגרת לימודיה האקדמיים טל עוסקת בחקר בתי מחוקקים, בדגש על מנגנוני אי-אמון בממשלה.

לטל תואר ראשון במדע המדינה והיסטוריה ותואר שני במדע המדינה, שניהם מן האוניברסיטה העברית בירושלים. כיום טל היא דוקטורנטית במחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית ומחקרה עוסק במנגנוני אי-אמון בממשלה.

ניתן ליצור קשר עם טל בדוא”ל: tallen@jdc.org.