שירותים חברתיים באירופה – לאן? מגמות עדכניות 2022

עלון מידע זה מציג את המגמות העדכניות בשירותים החברתיים באירופה, בהתבסס על חומרים משנת 2022 : עלוני מידע, פרסומים, כנסים וקבוצות עבודה, כפי שאלו מופיעים באתר האינטרנט של ה- ESN. זהו עדכון למסמך שסקר את המגמות העדכניות בשירותים החברתיים בשנים 2021-2019.

The European Social Network – ESN היא רשת עצמאית של שירותים חברתיים באירופה. הרשת כוללת ארגונים שמתכננים, מספקים, מממנים, מנהלים, מפקחים או חוקרים שירותים חברתיים. מטרת הרשת היא לקדם חילופי ידע בשירותים חברתיים בתחומי הבריאות, החינוך, הדיור, התעסוקה והשילוב החברתי. זאת כדי להביא לשיפור במדיניות ובפרקטיקה לטובת מקבלי השירותים. פעילות הרשת כוללת, בין היתר, קבוצות עבודה, שולחנות עגולים וכנסים.

המגמות המוצגות להלן היו במוקד של מחקרים שבוצעו במכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, לקריאה נוספת לחצו כאן.