תמיכה באנשי מקצוע בשירותים חברתיים בעת משבר: שיטות עבודה וכלים ממדינות שונות החברות ברשת החברתית האירופית (ESN)

ניהול שירותים חברתיים בעיתות משבר הוא משימה מורכבת ומאתגרת. נזקי המלחמה כוללים, בין היתר, הרס תשתיות ומשאבים וצורך לפנות אזרחים מאזורי סכנה, פגיעה פיזית ורגשית באזרחים וחיילים ושיבוש חיי השגרה, והם מייצרים צרכים הומניטריים מוגברים. לצד זאת, היכולת לספק את השירותים הללו נפגעת, עקב מחסור בכוח אדם מקצועי שגויס ללחימה או שנפגע בעצמו מהמלחמה ישירות או בעקיפין, או עקב טיפול מתמשך באוכלוסיות נזקקות בעורף (כגון זקנים, ילדים קטנים ואנשים עם מוגבלות).

בשנים האחרונות גוברת ההכרה בכך שיש לספק לאנשי המקצוע הנותנים שירות בעת חירום, בהם עובדים סוציאליים, צוותים רפואיים ועובדי הוראה, מעטפת של תמיכה מקצועית. למעטפת התמיכה שתי מטרות: האחת, לתמוך בהם אישית בהיותם קבוצה באוכלוסייה שנחשפה לאירועים שקרו, בין ישירות כשהיו בעצמם בזירות האירוע ובין בעקיפין דרך מתן השירות לנפגעים; השנייה היא להנחות אותם איך לתת מענה מיטבי לנפגעים המרכזיים, שנפגעו אישית וישירות ועלולים לחוות פגיעות בהיבטים רבים בחייהם.

בימים הראשונים למלחמה פנה צוות הבטחת איכות במכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל לרשת החברתית האירופית (European Social Network – ESN) בבקשה לאסוף מידע ממדינות שונות על שיטות עבודה וכלים לתמיכה בעובדים סוציאליים בעת משבר. זאת, בעיקר על סמך ניסיונם בשני אירועי משבר שאירעו בשנים האחרונות: משבר מגפת הקורונה והמלחמה באוקראינה. המידע נאסף מחברי הרשת במדינות בריטניה (אנגליה, צפון אירלנד, סקוטלנד), פולין, רומניה וספרד בין החודשים אוקטובר-נובמבר 2023, ומוצג במרוכז במסמך זה.

 

לכל הפרסומים של מכון ברוקדייל בנושא מלחמת "חרבות ברזל" לחצו כאן.