רקפת שמעוני

Rakefet Shimoni רקפת שמעוני

רכזת, חטיבת איכות בשירותים חברתיים

הבטחת איכות | תוצאות