חוקרת מתמחה, צוות אוכלוסייה ערבית (חטיבת המערכות)

האוכלוסייה הערבית

חוקרת מתמחה בצוות אוכלוסייה ערבית, חטיבת המערכות, מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, המכון למחקר חברתי יישומי המוביל בישראל.

מאיה שניאצקי עובדת במכון משנת 2023. תחומי המחקר העיקריים שלה הם: גיבוש מדדי איכות חיים וניתוח נתוני מפקד האוכלוסין 2022. בצוות מאיה השתלבה במחקר מלווה של תוכנית "תקאדום" לצמצום פערים באוכלוסייה הערבית לשנים 2026-2022. בשנים האחרונות עסקה מאיה במחקרים אקדמיים בפסיכולוגיה וחינוך, ויש לה ניסיון רב במחקרים כמותיים.

למאיה תואר ראשון בפסיכולוגיה וחינוך ותואר שני בפסיכולוגיה חברתית, שניהם מאוניברסיטת תל-אביב.

אפשר ליצור קשר עם מאיה שניאצקי בדוא"ל: [email protected]